Virkemiddelskolen med Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd

Denne uken var traineene på kurs med Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd. Kurset var en del av fagprogrammet i Kom Trainee, og satte innovasjon, utvikling og forskning på dagsorden.

Et av Kom Trainee sine mål i fagprogrammet er at traineene skal få muligheten til å utvikle seg som nytenkere i partnerbedriftene. På mandag var det derfor kurs med det offentlige virkeapparatet. Fokuset var en teoretisk innføring i offentlige støtteordninger i regi av Norsk Forskningsråd (ved Arthur Almestad) og Innovasjon Norge (ved Steinar Johnsen). Under kurset presenterte de hvordan en kan mobilisere til økt innovasjon og forskning, og hvordan man kan jobbe mer konkret med utvikling av forretningsmodell.

Kurset satte i gang kreativiteten hos traineene! Hvordan kan traineene føre innovasjonstankegangen videre i bedrift? Alle traineene ble oppfordret til å gjennomføre noen oppgaver i egne modulbedrifter. Oppgavene omhandler innovasjonskulturen i virksomheten de er ansatt i, og skal bidra til å sette innovasjon og utvikling på agendaen i virksomheten de nå arbeider. Det ble en innholdsrik dag og traineene fikk matnyttig innspill til å ta med i sitt videre arbeid.