Redigering av Nettverksdagen-video!

Redigering av Nettverksdagen-video!

Håvard, Martin og undertegnede er hos Håvard og redigerer en teaser til ND 2012. Filmen skal vise litt hva deltakere og bedrifter kan forvente av dagen i år.

Håvard, Martin og undertegnede er hos Håvard og redigerer en teaser til ND 2012. Filmen skal vise litt hva deltakere og bedrifter kan forvente av dagen i år.

Reno