Nytt program for sykepleiere og vernepleiere

I juni 2016 fikk Kristiansund kommune midler fra fylkesmannen til å utrede en traineeordning for sykepleiere og vernepleiere. En treårig prinsippavtale for pilotprosjektet «Kom Helse» er signert, og det rekrutteres to kandidater med oppstart 1. september 2017.

Vi søker deg som er nyutdannet, eller har noen års arbeidserfaring, og som har lyst til å være med på å utvikle morgendagens helsetjenester.

Kristiansund kommune organiserer opplegget med utgangspunkt i kompetansen til traineene, og organisasjonens behov. Nyutdannede kan få første modul med klinisk praksis. Det er også aktuelt med moduler ved blant annet Tildelingskontoret og Utviklingssenteret. Ved Utviklingssenteret kan traineene bli koblet på de nasjonale pilotene «Trygghetsstandard i sykehjem», «Livets siste dager» og «Pasientsikkerhet». Implementering av velferdsteknologi kan også bli et område traineene kan jobbe med. Et viktig fokus for Kristiansund kommune blir å gi traineene opplæring i metoder og verktøy som gjør de i stand til å jobbe med systematisk forbedringsarbeid.

Det vil også bli tilbudt fagprogram innen innovasjon og tjenestedesign (15 stp.) med oppstart enten høst 2017 eller vår 2018.

Som trainee får du en spennende start på karrieren med opptil tre ulike arbeidsplasser og tre ulike miljø, samt varierte arbeidsoppgaver gjennom et tverrfaglig samarbeid. Har du relevant bakgrunn, og  ønsker en spennende karrieremulighet i Kristiansund, ønsker vi deg velkommen som søker til Kom Helse.

Som trainee blir du en del av et sosialt fellesskap med de øvrige traineene, som ser frem til å ta imot helsetraineer fra høsten 2017.

Søknadsfrist er 26. februar 2017, via søkerdatabasen.


Les mer om den nye satsningen til Kom Trainee her:
http://www.tk.no/kristiansund/nyheter/helse/helsesatsning-fra-kom-trainee/s/5-51-266365.