Nina i sin første modul

Jeg STORTRIVES i jobben! Det er en spennende jobb, og et utrolig godt arbeidsmiljø! Er blitt tatt veldig godt vare på, både av modulansvarlig og de andre på avdelingen. Har jobbet med mye spennende, og gleder meg til det som kommer videre i modulen.

Jeg startet jobben med å komme rett inn i fylkesstatistikkproduksjon. Ble koblet på helse- og sosialstatistikken og har brukt en del tid på å gjøre meg kjent med ssbs nettsider, KOSTRA-tallene og excel. Etter fylkesstatistikken har blitt produsert har jeg jobbet videre med diverse statistikkoppdrag avdelinga får, og arbeider med å lage en statistisk oversikt over alle kommunene som skal legges på nettsidene til fylkeskommunen. Jeg er også blitt koblet på plansaksbehandling hvor jeg behandler noen av de plansakene som kommer inn til fylkeskommunen. Jeg har også hatt muligheten til å delta på en del konferanser og møter, og har lært utrolig mye om fylket og den politiske organiseringen av fylkeskommunen.

Videre i modulen min skal jeg jobbe med rapportering på fylkesplanen for 2010, og skal være med på å skaffe bakgrunnsinformasjon til arbeidet mot ny fylkesplan. Jeg skal på nyåret starte arbeidet med å skrive en artikkel til RISS, og er ellers blitt koblet mot kulturavdelinga og folkehelsearbeid.

Jeg STORTRIVES i jobben! Det er en spennende jobb, og et utrolig godt arbeidsmiljø! Er blitt tatt veldig godt vare på, både av modulansvarlig og de andre på avdelingen. Har jobbet med mye spennende, og gleder meg til det som kommer videre i modulen.

Nina , kull 2010

Nina på Jobb