Mange spennende arbeidsoppgaver i Kristiansund kommune

Marie (t.v.) er nå halvveis i sin modul hos Kristiansund kommune, den siste bedriften i hennes traineeløp

I Kristiansund kommune arbeider jeg med arbeidsoppgaver innen HR og HMS ved Personal- og organisasjonsseksjonen, og her er det mye spennende som skjer. Min modul startet med at jeg var så heldig å få en ukes overlapp med Merete Sjøvang Maurset, medtrainee i kull 2015. Hun lærte meg opp i så mye som mulig i de arbeidsoppgavene jeg skulle ta over, gjennom det som ble en morsom, intensiv og spennende arbeidsuke. Deretter sto jeg på egne ben, og har siden det holdt i trådene på HR- og HMS-siden. De siste månedene skal jeg arbeide sammen med personalrådigveren jeg er vikar for, som også er tidligere trainee fra Kom Trainee. Det blir veldig fint å arbeide sammen med en person til på dette store området, da det kan legge til rette for å få utført mange av de utviklingsoppgavene vi har på listen vår.

Kristiansund kommune er arbeidsplassen til omtrentlig hver femte innbygger i kommunen. Det er svært morsomt å få arbeide i en så stor organisasjon, da det krever at man blir raskt kjent med ledere og ansatte i alle kommunens enheter. Jeg arbeider tett sammen med ledelse, vernetjeneste, tillitsvalgte og ansatte. Vi besøker enhetene og deres HMS-grupper så ofte vi har mulighet og gjennom å bli kjent med enhetene og deres utfordringer legger det til rette for god erfaringsoverføring. Hittil har jeg fulgt opp mange ulike arbeidsoppgaver innen HR og HMS. Dette har vært varierte oppgaver innen opplæring, rapportering og oppfølging av enheter i Kristiansund kommune. Vi forsøker også å jobbe med forbedringsarbeid innimellom slagene av fastsatte oppgaver, for stadig å kunne arbeide smartere og mer effektivt.

Du har kanskje sett Infobladet til Kristiansund kommune? Her informeres det stadig om hva vi arbeider med. Denne uken arrangeres det HMS-dag i kommunens enheter. Vi markerer FNs «Verdens arbeidsmiljødag» fredag 28. april og i den forbindelse ønsker vi å ha et ekstra HMS-fokus. Enhetene har vist stort engasjement og det vil derfor foregå mange morsomme og lærerike aktiviteter denne dagen. Det skal også deles ut en HMS-pris til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med et meget god HMS-arbeid. I forbindelse med HMS-dagen og at jeg har tatt en mastergrad i HMS, må det legges til at 28. april komisk nok er min bursdag.

Jeg trives godt i Kristiansund kommune med alle mine hyggelige kollegaer. Det er trist at tiden i Kom Trainee snart er over, men heldigvis har jeg vært så heldig å få fast jobb hos Nordmøre Energiverk AS etter endt traineeløp. Jeg gleder meg til å starte i jobben som Kvalitetsleder og til å fortsette livet i denne trivelige byen.

- Marie