Kull 2010 har byttet modul

Kull 2010 har hatt sitt første modulskifte. Etter en kort helg med omstilling startet alle fem opp i sin andre modul den 2 mai.

Kull 2010 har hatt sitt første modulskifte. Etter en kort helg med omstilling startet alle fem opp i sin andre modul den 2 mai. Her er en kort statusoppdatering;


Signe på jobb i Helse Nordmøre og Romsdal HF
Etter 2 uker hos Helseforetaket, har jeg begynt å få et bilde av hva jeg skal jobbe med, og har fått deltatt selvstendig på flere møter. Det er en ganske brå overgang mellom modulene, man må bare bla over til ny side, og begynne helt på nytt. Det er en god øvelse, ny organisasjon, nye mennesker og nettverk, nye rutiner og møtestrukturer, og ikke minst nye forventninger og arbeidsoppgaver. Jeg prøver å suge til meg det jeg klarer av informasjon, og vet at det faller på plass etter hvert! Ser frem til en spennende modul i en kompetansebedrift i stor endring.

Live på jobb hos Statoil
Jeghar blitt tatt godt i mot hos Statoil! Jeg følger en tre-ukers opplæringsplan der jeg skal bli kjent med alle de ulike avdelingene. På bildet er jeg klar for sightseeing på basen! Jeg tror dette blir en veldig spennende modul. Jeg skal blant annet jobbe med Statoils nybygg, prosjekter innenfor hms og grønn logistikk, samt økonomi- og administrasjonsoppgaver.
 
Magnus hos Axess
Starter nå med opplering, så da skal jeg være med på et prosjekt som omfatter ombygging av Scarabeo 8. Stort prosjekt som skal gå fra 18 Mai og ut Juni. Etter det skal jeg være Team-leder, litt uvisst hva det innebærer, men skal være med ut på oppdrag offshore. Det virker meget interessant, men fortsatt litt uoversiktig:)

Ina hos Vestbase
Jeg er trives nede på vestbase, masse trivelige folk. Jeg er midt i en opplæringsplan på ca 6 uker der jeg skal bli kjent med de ulike byggene og dataprogrammene jeg skal jobbe med. Det er interessant og se den "andre siden" her nede på basen, siden jeg jobbet med innkjøp på norske Shell. Etter opplæring skal jeg igang med et prosjekt som omhandler RMC og capitech, det blir spennende!

Nina hos Krristiansund og Averøy kommune
Min andre modul består både av Averøy og Kristiansund kommune. Ukene mine blir derfor delt mellom de. I Kristiansund skal jeg jobbe med et prosjekt som går ut på å bedre levekårene for utsatte grupper i kommunen. Jobber nå sammen med prosjektleder (også min modulansvarlig) med å ferdigstille utkast til hovedprosjektet. Når prosjektet er satt i gang skal jeg få prosjektlederansvar
for eget underprosjekt. I Averøy er jeg i stor grad blitt koblet opp mot helse og sosial og forberedelser mot den nært forestående samhandlingsreformen (starter 01.01.12). Jeg er blitt koblet på et prosjekt hvor flere kommuner på Nordmøre samarbeider om å forberede tjenestene til reformen, hvor prosjektlederen sitter i Averøy kommune. Jeg er også blitt leder for et prosjekt
om strategisk kompetanseutvikling i regi av KS. Jeg skal i forbindelse med de to prosjektene få gjøre mini-feltarbeid og intervjuer, så jeg får brukt min sosialantropologiske bakgrunn ganske direkte. Veldig interessant å komme inn på et annet nivå av offentlig virksomhet etter å ha vært i fylkeskommunen, og oppgavene jeg skal jobbe med videre er ganske annerledes enn hva jeg har gjort til nå. Tror denne modulen kommer til å bli veldig spennende!

 

Signe rett Magnus
Ina Live