Kommunereform i Kristiansund kommune

Statsviteren Merete har nå jobbet i fire måneder i sin første modulbedrift, Kristiansund kommune.

I september startet jeg i min første modulbedrift, Kristiansund kommune, Nordmøres største arbeidsgiver, med i underkant 2000 fast ansatte. Kommunen har ansvar for et bredt tjenestetilbud, og spiller en viktig rolle som samfunnsutvikler på Nordmøre. Kommunen er en stor og kompleks organisasjon hvor det skjer mye spennende, preget av høyt tempo og varierte oppgaver.

Som utdannet statsviter med fordypning i offentlig politikk og administrasjon, er kommunen en spennende modulbedrift for meg. Jeg får mulighet til å anvende den teoretiske kunnskapen min, samtidig som jeg får et godt innblikk i hvordan offentlig forvaltning fungerer i praksis. Samtidig har kommunen mange arbeidsområder jeg ikke hadde noe kjennskap til fra før, slik at læringskurven er bratt.


Merete3
Ett av feltene jeg jobber mest med, er Kommunereformen. Dette er et veldig relevant tema i forhold til utdanningen min, og jeg synes det er artig å få følge en så stor endringsprosess såpass tett. Jeg har allsidige oppgaver knyttet til dette arbeidet. Fram til nå har jeg vært med på å skrive saksframlegg om prosessen videre, holdt orienteringer for bystyret, deltatt på samlingen i fylkessammenheng, samt sonderingsmøter med andre kommuner på Nordmøre. Fram mot sommeren 2016 er dette et arbeid som vil intensiveres ytterligere, og det blir interessant å se hvordan den framtidige kommunestrukturen blir.

Alt i alt har jeg en variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer, og jeg stortrives som trainee i Kristiansund kommune.

- Merete