Holdningskampanje - køa mindre

Hege

Kristiansund kommune er min første modulbedrift av fire. Sammen med 1700 ansatte jobber jeg for at Kristiansund skal være en trivelig by å bo i – en by som er i stor vekst og rask utvikling.

Av Hege Kristin Hovde

Kristiansund kommune er min første modulbedrift av fire. Sammen med 1700 ansatte jobber jeg for at Kristiansund skal være en trivelig by å bo i – en by som er i stor vekst og rask utvikling. Som Trainee jobber jeg med informasjon, og en av mine mange arbeidsoppgaver er å utvikle et strakstiltak for køtrafikken.

I et møte med formannskapet ble jeg utnevnt som prosjektleder for kampanjen. Mine arbeidsoppgaver har vært selve profileringen, markedsføring, innkalle og holde møte, samt å holde driven i kampanjen. Jeg har i tillegg hatt et samarbeid med fylke, der de bidrar med nødvendig økonomisk støtte.

I uke 48 blir det gratis buss og Sundbåt mandag 26.november til og med fredag 30. november. Tilbudet gjelder i rushtidene mellom 06-09 og 14-17. Avganger i Kristiansund og på Frei. Gratisuka er utviklet for å gi innbyggerne en mulighet til å selv teste effekten av mindre bruk av privat bil, og mer fokus på helse, kollektiv og samarbeid.

For å nå et større publikum fokuserer kampanjen på fire ulike muligheter til å komme seg fram og tilbake fra A til Å: Sykle/gå, Sundbåt, buss, og kompiskjøring. Alle tiltakene er med på å redusere køa.  Jo flere som deltar – jo mindre kø og venting.

Å være med i et slikt prosjekt har gitt meg en unik mulighet der jeg har blitt utfordret, bygget nettverk og fått ny kunnskap. Jeg har ledet møter og fått kjennskap til hvordan de ulike samarbeidspartene jobber. Jeg ser på Kristiansund kommune som en spennende arbeidsplass, hvor ingen dager er like, og lærekurven eksponentielt!