HMS og kvalitet hos Nordmøre Energiverk AS

Marie har nå arbeidet seks måneder ved Nordmøre Energiverk AS, hennes andre av i alt tre modulbedrifter.

Jeg har kommet godt i gang med mine arbeidsoppgaver innen HMS og kvalitet ved vår lokale leverandør av strøm, nett og nettleie, samt internett, tv og telefoni i Kristiansund. Takket være gode traineeløpsmøter underveis har jeg fått en svært god overgang fra Statoil ASA til Nordmøre Energiverk AS. Det blir en rød tråd gjennom alle mine tre modulbedrifter, hvor jeg får dra nytte av kompetansen jeg har tilegnet meg fra én bedrift til den neste. I NEAS arbeider jeg med de fleste problemstillinger og oppgaver innen HMS og kvalitet man kommer innom i en virksomhet. Her har jeg fått lov til å ta et dypdykk i mange fagområder, noe jeg synes er svært spennende. Jeg har blant annet fått i oppgave å revidere internkontrollhåndboken, bistå i arbeidet med å utføre risikovurderinger ved alle avdelinger, samt å utføre en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser for selskapet. Videre har jeg arbeidsoppgaver som omfatter en rekke andre oppgaver på HMSK-området, og det er svært lærerikt å være en del av et sterkt fagmiljø. Jeg har fått et stort ansvar og synes det er veldig spennende å få bruke all den kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom studiene. 

Gjennom mine arbeidsoppgaver i modulbedriftene har jeg fått god kjennskap til virksomhetenes drift. Jeg har blitt svært godt mottatt, og trives veldig godt. Jeg er stolt av å få arbeide i flotte bedrifter her på Nordmøre, og setter enormt stor pris på alle som tar seg tid til stadig vekk å lære bort sin kunnskap. De fantastiske medlemsbedriftene som danner Kom Trainee bidrar til at vi som nyutdannede får spennende og varierte oppgaver jeg tror det er vanskeligere å få som nyutdannet i en fast stilling. 

I tillegg til arbeidsoppgavene i modulbedriftene har vi traineene et løpende prosjekt som er svært spennende å jobbe med. Vi arbeider tett sammen i et godt team, og får dra nytte av hverandres kompetanse. Vi nåværende traineer har blitt svært godt kjent og finner på mye moro sammen, både i Kom Trainee-sammenheng og på fritiden. Tiden som trainee har gått så alt for raskt, og nå er jeg over halvveis i traineeløpet. Om kun to måneder er det modulskifte, og da skal jeg videre til min tredje og siste modul, i Kristiansund Kommune. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye og spennende arbeidsoppgaver hos nok en fantastisk arbeidsplass på Nordmøre, samt å møte mine nye kollegaer. 

- Marie