Fagsamling i strategisk posisjonering

jbsjb

I slutten av april var traineene, programledelsen, og medlemsbedrifter samlet på Angvik Gamle Handelssted. I regi av vår medlemsbedrift Kruse Larsen AS, hadde vi et kurs i strategisk posisjonering.

Strategisk posisjonering handler om å utvikle og styrke et godt omdømme for bedriften eller organisasjonen en er ansatt i, samtidig som en er bevisst på hva det er som skiller virksomheten en representerer fra andre, liknende aktører. I dag eksisterer det mange kommunikasjonskanaler, og gjennom både tradisjonelle og sosiale medier blir vi daglig eksponert for betydelige informasjonsmengder. Det å skille seg ut er blitt en stadig større utfordring, og det er viktig å være bevisst på hvilke historier om bedriften en ønsker å formidle til ulike målgrupper for å posisjonere seg på ønsket måte.

I kurset lagde vi en strategisk historiefortelling for videre arbeid i Kom Trainee. Dette var en nyttig øvelse, og vi fikk erfart hvordan vi kan praktisere det vi lærte. I dette arbeidet ble vi mer bevisst på hvordan vi kan jobbe med utvikling av traineeordningen i tiden framover, og vi fikk mange gode innspill fra de andre kursdeltakerne som vi kan ta med oss videre.

For oss i Kom Trainee er det viktig å ha slike møtesteder for kompetanseheving og nettverksbygging. Vi blir godt kjent med hverandre og de andre bedriftene i partnernettverket. Dette skaper et tettere samhold og samarbeidsgrunnlag for videre arbeid. Samlingen ga oss faglig påfyll, og mange verktøy vi kan ta med oss videre inn i arbeidshverdagen. Vi ble mer bevisst på hva vi kan bidra med for å skape en bedre strategisk, og bevisst kommunikasjon for bedriftene vi jobber for. Vi gleder oss til å ta dette med inn i partnerbedriftene til Kom Trainee.

Hilsen traineene