PXO

PXO

PXO AS er et service- og kompetanseselskap som leverer industrispesifikke tjenester og rådgivning for bedre integrerte operasjoner, drift og HMS. Målet vårt er å optimalisere samspillet og bidra til å utvikle nye og mer effektive organisasjons- og arbeidsformer.

Trainee hos oss

PXO og Kom Trainee har nøyaktig samme mål – å sikre så høy kompetanse som mulig til regionen. Vi ser på Kom Trainee som en spennende rekrutteringsarena spesielt med tanke på vårt Kristiansundskontor. Gjennom å være medlemsbedrift i Kom Trainee ønsker vi å bidra til å bygge kompetanse og til å trekke aktiviteter til Kristiansundsregionen. Vi har mange spennende og utfordrende oppgaver fremover, og ønsker kandidater som kan være med på å utfordre og utvikle oss som selskap. Vårt hovedfokus er på Business Improvement, driftstøtte, og på vårt simulatorkonsept. Vi ønsker å gi kundene praktiske løsninger på hvordan samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon kan optimaliseres ved å kombinere solid bransjeerfaring med faglig kompetanse innen menneskelige og organisatoriske faktorer.

Besøk PXO på http://www.pxo.no

PXO og våre traineer