Norske Shell

Norske Shell

Shell er et globalt olje- og gasselskap. Driftsorganisasjonen for Shells operasjoner i Midt-Norge ligger i Kristiansund. Den er en integrert del av Shells Europeiske Exploration & Production organisasjon.

Trainee hos oss

Siden oppstaren av Kom Trainee har Shell hatt mange traineer, med ulike kompetansefelt; alt fra pedagogikk, automasjon, petroleumslogistikk  og industriell Økonomi og teknologiledelse.

Shell har fokus på sammensatte team og tverrfaglighet. Traineene bidrar positivt i dette bildet. Gjennom sin kompetanse og innsatsvilje har de hatt viktige leveranser innenfor de feltene de har arbeidet innen. Kom Trainee er etterhvert blitt godt kjent i selskapet. Gjennom sin positive innstilling har traineene i Shell glidd godt inn og raskt blitt en del av organisasjonen.

Besøk Norske Shell på http://www.shell.no

Norske Shell og våre traineer