Trainee William Storvik

Markedssjef Triplex

Som trainee opplevde jeg en varierende og innholdsrik arbeidshverdag, og jeg er sikker på at kunnskapen jeg tilegnet med fra ulike bransjer innenfor oljesektoren vil være verdifull i min fremtidige yrkeskarriere.

Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å være med i Kom Trainee, og jeg vil huske traineetiden som to fantastiske år, fylt med spennende utfordringer og  masse flotte opplevelser.

Hospiterte i: Knudtzon Senteret, Vestbase, Statoil

Utdannelse: Hovedfag i statsvitenskap, mellomfag i portugisisk og grunnfag i sosialøkonomi.