Trainee Trond Simonsen

Etter 2 år som Kom Trainee jobber jeg nå som analytiker innen risikostyring hos DNB.

Kom Trainee, med kombinasjonen kompetansepåfyll og erfaring fra 3 vidt forskjellige bransjer, var for meg en fantastisk start på arbeidslivet. På 2 år fikk jeg erfare hva del si å jobbe med prosjekt, utviklingsarbeid og driftsoppgaver i vidt forskjellige situasjoner. Det gav meg veldig god innsikt i hvordan en arbeidshverdag kan være, og ikke minst hva jeg hadde mest lyst til å jobbe med videre. Jeg fikk mye erfaring og kompetanse innenfor mitt utdannelsesfelt samtidig som jeg fikk utforske andre områder både gjennom modulbedriftene og prosjekt i Kom Trainee.

Gjennom komtrainee har jeg fått en veldig bra startpakke for det videre arbeidslivet. I tillegg er det sosiale nettverket som traineene representerer en super ramme rundt selve jobben. Jeg kan på det sterkeste anbefale Kom Trainee!