Trainee Tomás Stroop Donnelly

Konsulent i FNs Matvare- og jordbruksorganisasjon (FAO)

Etter fullforing av traineeprogrammet begynte jeg som konsulent i FNs Matvare- og jordbruksorganisasjon (FAO) i Roma. Forelopig jobber jeg i policy avdelingen og undersoker sammenhengen mellom eiendomsrettigheter og investeringer globalt, som en del av et storre prosjekt for a anbefale retningslinjer for hvordan eiendomsrettigheter kan oke investeringer og utvikling. Det meste arbeidet FAO driver med er prosjektarbeid og derfor er det mange som arbeider her kun engasjert pa korttids kontrakter, ihvertfall i begynnelsen.

Bakgrunnen fra a jobbe i Kom Trainee har utvilsomt gjort meg tilpasningsdyktig og gitt meg arbeidserfaringer jeg ikke hadde fatt ellers. A fa prove seg pa tre forskjellige arbeidsplasser, i tre helt forskjellige bransjer var utrolig laererikt og spennende. Det at man er en trainee har gitt et positivt inntrykk blant medlemsbedriftene og forventningene til deg er store, noe som gir en tillitsfolelse og arbeidsoppgaver som er spennende og utfordrende. Kristiansund som by er perfekt, siden den har et godt utvalg av butikker, uteliv, kulturelle og sportslige tilbud og ikke minst fantastisk natur rett utenfor dorstokken. Bandet som bindes blant traineene og nettverket rundt var veldig viktig for trivselen og jeg stortrivdes som folge.

Utdannelse: Master i handel, finans og okonomi, Bachelor i utviklingsstudier - begge fra University of East Anglia (UEA), Norwich - England

Hospiterte i : Kristiansund Videregaende Skole, Knudtzon Senteret AS, Kontali Analyse AS