Trainee Tom Roar Birkelund

“Jeg hadde ikke forventet at Kom Trainee kunne tilby så mange muligheter for kreativitet og idéutvikling i arbeidet”, forteller Tom Roar Birkelund, prosjektleder i entreprenørskapsprogrammet hoppid.no i Møre og Romsdal fylke. Han er nå ansvarlig for videreutvikling av det regionale og lokale støtteapparatet til etablerere og næringslivet i Møre og Romsdal. 

Gevinstene ved å være en Kom Trainee gjennom to år i forhold til det å være i én enkelt bedrift, er flere påpeker han. Tre ulike bedrifter gir erfaringer fra tre ulike bransjer, organisasjoner og kulturer. Dette har styrket ham både som person og faglig medarbeider. Han påpeker også at han har bygd et stort og sterkt nettverk i næringslivet og ellers i regionen. Dette vil være viktig i den videre karrieren. “Tilbudet om coaching under traineeperioden er av stor betydning i forhold til å takle de ulike utfordringer man møter i arbeidslivet - og de er mange”, påpeker Tom. Det er dessuten slik at traineene ikke bare utvikler seg selv, men også spiller en stor rolle i Kom Trainees utvikling.

Tom Roar er opprinnelig fra Sørreisa i Troms fylke. Han bor i dag i Kristiansund og trives godt i byen ifølge ham selv. Naturen og de unike friluftsmulighetene i regionen er kanskje det han setter mest pris på. “Det er veldig mye å skryte av her: Naturen og det sosiale nettverket jeg har bygd opp, er grunnen til at jeg har blitt boende i Kristiansund etter traineeperioden.”