Trainee Thomas James Williams

Kvalitetskoordinator, Skretting Norway AS

Etter jeg var ferdig som trainee hos KOM trainee, begynte jeg som kvalitetskoordinator hos Skretting Norway AS med arbeidsplassen på deres fabrikk på Averøy. Skretting er Norges største fiskefôrprodusent med ca. 40% av markedet av fiskefôr til havbruksnæringen i Norge. Det er en spennede bedrift å jobbe for i en næring som er i vekst. Stillingen som kvalitetskoordinator innebærer en rekke oppgaver knyttet til kvaliteten av ferdigvarer, fra kontroll og overvåking til avvikshandtering og oppfølging av reklamasjoner. Min tid som trainee var et vesentlig fortrinn under jobbsøking og mer forberedt for de utfordingene jeg imøtekommer som kvalitetskoordinator.

 Utdannelse: Mastergrad i Internasjonal fiskeriforvaltning, Norges Fiskerihøgsskole, Tromsø

 Hospiterte i : Møre og Romsdal fylkeskommune, Averøy kommune og Kristiansund kommune