Trainee Siri Hofstad Trapnes

Født: 1989.

Kommer fra: Levanger.

Utdanning: Sivilingeniør innen kjemisk prosessteknologi fra NTNU i Trondheim.

Modulbedrifter: Skretting og Lerøy Midt.

 

Mitt første møte med Kom Trainee var på Trøndelagsdagen i Trondheim. Jeg hadde ikke hørt om programmet tidligere, men etter en prat med de andre traineene på stand, syntes jeg det hørtes spennende ut. En av grunnene til at jeg søkte var muligheten til å jobbe i flere bedrifter i løpet av en periode på to år. Siden jeg ikke helt visste hva jeg ville jobbe med etter endt studie, så jeg på programmet som en unik mulighet til å skaffe meg erfaring fra forskjellige bedrifter og bransjer. Denne erfaringen vil gjøre det lettere for meg å finne ut av hva jeg vil jobbe med i framtiden.

Etter et par måneder i første modulbedrift sitter jeg igjen med et veldig godt inntrykk av Kom Trainee og programmet rundt. Ved å flytte til en mindre by, håpet jeg det ville bli lettere å bli sett og dermed få enda flere spennende utfordringer og mer ansvar. Oppgaver og ansvar som man kanskje ikke ville fått dersom jobben hadde vært i en større by. For min del ser det ut til å stemme bra. Jobben er spennende, og jeg har allerede fått mange varierte oppgaver.

Det å flytte til en ny by og ikke kjenne noen kan være utfordrende. Fordelen med å begynne i Kom Trainee er at man får en vennegjeng på kjøpet. Siden alle traineene er i samme situasjon, er det lett og bli kjent med hverandre og vi finner på mye sammen. Hver høst arrangerer Kom Trainee en karrieredag kalt nettverksdagen. Arbeidet med dette er med på å spleise oss enda tettere sammen.

I tillegg til det faglige på jobb og den sosiale biten, arrangeres det flere kurs i regi av Kom Trainee. Tidligere kurs har vært innen kommunikasjon, mediehåndtering og prosjektledelse. Teorien vi opparbeider oss gjennom disse kursene blir satt ut i praksis gjennom arbeidet med Nettverksdagen.

Siri Hofstad Trapnes