Trainee Silje Melbye

“Det beste med tiden i Kom Trainee var å få erfaring fra ulike bransjer og organisasjonskulturer, samt eksponeringen både innad i bedriftene og eksternt i det regionale næringslivet”, sier Silje Melbye MTO-rådgiver i PXO as. Før hun begynte som trainee hadde Silje forventninger om høyt nivå på arbeidsoppgaver og prosjekter, og i tillegg håpet hun på stor grad av involvering og åpenhet. Forventningene ble innfridd. Ellers trekker hun frem det unike nettverket med de andre traineene, både i eget og nye kull. I tillegg får traineene faglig påfyll gjennom fagsamlingene.

Som MTO-rådgiver har Silje hovedfokus på grensesnittet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Hun er nå utleid som konsulent til Norske Shell, og jobber blant annet med et FoU-prosjekt i samarbeid med IO-Senteret ved NTNU. Kom Trainee har gitt henne muligheter hun ellers ikke ville fått i yrkeskarrieren sin. Silje fikk stillingen som MTO-rådgiver som følge av at hun hadde jobbet med prosjekter knyttet til Integrerte Operasjoner i Norske Shell. Dette gav henne erfaringsbakgrunn og kompetanse som var interessant for PXO.“Jeg fikk jobben gjennom nettverket i Kom Trainee”, forteller Silje. "I forbindelse med et prosjekt knyttet til Integrerte Operasjoner hos Norske Shell ble jeg anbefalt å ta kontakt med PXO."

PXO blir fra 2009 ny medlemsbedrift i Kom Trainee – og Silje blir bedriftens representant i Kom Trainees styre. Hun vil også ha en sentral rolle når PXO etablerer kontor med operasjonssenter i Kristiansund i løpet av 2009.