Trainee Rakel Welde

Født: 1984

Kommer fra: Kristiansund

Utdanning:

Bachelor i Sykepleie

Videreutdanning, spesialsykepleier i Kreftsykepleie

Modulbedrift: Kristiansund kommune: Storhaugen Helsesenter, i Hjemmetjenesten og ved Helseinnovasjonssenteret.

 

Jeg har tidligere jobbet noen år med langtidssyke kroniske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Deretter tok jeg et år med videreutdanning innen kreftsykepleie. Jeg hørte om Kom Trainee gjennom venner og leste om det i avisen og ble motivert til å søke programmet for sykepleiere Kom Helse. I første periode har jeg fått mulighet til å være på Storhaugen, der de har stor interesse for fagfeltet palliasjon. Jobb-hverdagen består av veldig varierte oppgaver, tilpasset hver enkelt pasients behov. Dette tenker jeg vil gi meg god relevant erfaring innen det jeg har utdannet meg til. Det har så langt vært spennende og interessant. De to første månedene i Kom Helse har gått veldig fort, jeg har blitt veldig godt tatt imot.

Jeg er opprinnelig fra Kristiansund, men har de siste 14 årene bodd i Oslo hvor jeg har blitt kjent med de mange impulsene hovedstaden kan tilby. Likevel lokket fjell og sjø mer enn cafe og opera, derfor flyttet jeg tilbake til hjemtraktene sommeren 2017.

Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å bli med i Kom Trainee og ser frem mot å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver.

Rakel Welde