Trainee Per Ivar Sjømæling Langaunet

Automasjonsingeniør, Statoil, Master i ledelse av teknologi, TØH

 Etter mine 2 år som trainee har jeg startet på en mastergrad i ledelse av teknologi ved Trondheim Økonomiske Høyskole. Her får jeg et grunnlag til å møte de utfordringer som teknologibedrifter står overfor. Dette er utfordringer blant annet relatert til teknologisk utviklingsarbeid, prosjektledelse under stor usikkerhet, organisatoriske endringer, økonomisk styring, innovasjonsprosesser og markedsrelasjoner.

Jeg kommer til å ta resten av dette studiet på deltid, da jeg nylig takket ja til et tilbud fra Statoil i Hammerfest. Her har jeg blitt ansatt som automasjonsingeniør på vedlikehold og drifting av SAS.

Kom Trainee har vært nyttig som erfaring, og en grei innføring innen oljebransjen. Jobben i Statoil vil imidlertid i langt større grad bli mer praktisk og teknisk enn hva jeg jobbet med som trainee.

Utdannelse: 3-årig ingeniørutdannelse innen elektro med spesialisering innen automasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hospiterte i: Aker Solutions og Shell