Trainee Magnus F. Groven

Utdannelse: Automasjonsingeniør ved HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

Hospiterer i: Lerøy Hydrotech, Axess og NEAS

Magnus om Kom Trainee og Kristiansund


Jeg ønsket å være trainee på grunn av att det er en fantastisk start på yrkeslivet. Opplegget rundt det å vare trainee er stort og en får den beste starten på arbeidslivet en kan ønske. Det å være trainee innebærer også att man i mange tilfeller må bruke kompetansen sin innenfor andre arbeidsområder enn man tradisjonelt ville gjort i andre stillinger. Dette var ett stort pluss for meg.

En av fordelene med å være en Kom Trainee, og en av de viktigste for meg, er den unike muligheten til å oppleve 3 ulike bedrifter og bedriftskulturer. En får raskt et stort nettverk, og ved å være trainee i Kristiansund får en lettere satt navnet sitt på kartet for jobbsøking etter endt engasjement.

Kristiansund er en liten storby. Kristiansund og Nordmøre er ett område i vekst og mulighetene for å finne en spennende jobb er store. Mulighetene forbundet med å være en del av denne veksten var rett og slett en jeg ikke kunne takke nei til. Dersom man ser bort i fra arbeidet har også byen masse å by på i fritiden. Her har du turområde rett utenfor inngangsdøra, eller man kan ta bilen ut til Frei for så å bestige Freikollen .

Allerede ved oppstart har du tilgang på et sosialt nettverk gjennom traineeordningen og mulighetene til å få god kontakt med mange mennesker er stor gjennom de 2 årene man er trainee i Kristiansund.