Trainee Inger Line Hammerøy

Født: 1987.
Kommer fra: Elnesvågen.

Utdanning: Bachelorgrad i Shipping og Logistikk ved høgskolen i Ålesund inkludert et utvekslingssemester i Maritime and Port Management ved Rotterdam Mainport University.
Modulbedrifter: Vestbase AS.

Da jeg nærmet meg slutten på min utdannelse innen shipping og logistikk ønsket jeg en maritim- eller offshorerelatert jobb. Det var da naturlig å rette oppmerksomheten mot Kristiansund og jeg ble dermed oppmerksom på Kom Trainee. Etter å ha lest litt om Kom Trainee på deres nettsider og etter å ha møtt to trivelige traineer på stand på høgskolen i Ålesund, bestemte jeg meg for å søke.

Jeg ser på Kom Trainee som den perfekte start på min karriere. Her har jeg mulighet til å jobbe for flere ulike bedrifter i løpet av 2 år. Jeg er opptatt av å tilegne meg en bredere kompetanse og masse erfaring. Dette har jeg god mulighet til gjennom å arbeide i ulike arbeidssituasjoner og arbeidsmiljø i mine to modulbedrifter i løpet av 2 år. Det handler i stor grad om å bygge nettverk, og få et overordnet innblikk i de ulike bedriftene. I skrivende stund har jeg allerede jobbet 4 mnd. i Vestbase. Her trives jeg veldig godt og har spennende arbeidsoppgaver å bryne meg på. Frem til nå har jeg jobbet som prosjektleder med forprosjektet ”Sjøtransportløsning i Kristiansundsregionen” og er allerede mange erfaringer rikere enn når jeg startet her.

I tillegg til en spennende arbeidsdag i de ulike modulbedriftene, får vi traineer også være med på et utviklingsprogram i regi av Kom Trainee. Dette innebærer at jeg i de ulike modulbedriftene har en modulansvarlig som sørger for at jeg får oppfølging og støtte. Jeg har en Coach å rådføre meg med i mine valg, som også hjelper meg med å lage min personlige utviklingsplan. I tillegg får jeg delta på fagsamlinger, kurs og være med å arrangere Nettverksdagen som er en stor møteplass mellom arbiedssøkere og bedrifter i Kristiansundsregionen. Noe av det jeg setter størst pris på med å jobbe som trainee, er at jeg får brukt min kompetanse gjennom å arbeide selvstendig og i team med ulike oppgaver/prosjekter, samtidig som jeg får støtte og oppfølging fra modulansvarlig, programledelse og coach.

Som trainee blir jeg kjent med nye mennesker med forskjellig bakgrunn, både gjennom jobb og privat. Å være en del av et traineeprogram gjøre det lettere å flytte til en ny by, da det i tillegg til jobb også skjer mye sosialt på kveldstid sammens med de andre traineene. Å være trainee i Kristiansund gjør at jeg kan dele mine kunnskaper i en by som er liten nok til at jeg får vist hva jeg kan og hvem jeg er, samtidig som den er stor nok til at jeg kan få de utfordringer jeg trenger for å videreutvikle meg selv.

Inger Line Hammerøy