Trainee Hege Kristin Hovde

Utdanning: Media, IKT og design, Bachelorgrad v. Høgskolen i Volda.

Hospiterer hos: Kristiansund kommune, Møre og Romsdals fylkeskommune, Lerøy Midt og Tidens Krav.
 
Grunnen til at jeg søkte på stilling som trainee, var at jeg så på Kom Trainee som en unik start på min karriere. Jeg var opptatt av å få bredere kompetanse og erfaring i min utdanningsretning. Dette får jeg virkelig smake på i ulike arbeidssituasjoner og arbeidsmiljø gjennom alle mine fire modulbedrifter i løpet av to år.
 
I tillegg til en spennende arbeidsdag i de ulike modulbedriftene, får jeg også være med på et utviklingsprogram i regi av Kom Trainee. I de ulike modulbedriftene har jeg en modulansvarlig som sørger for at jeg får oppfølging og støtte. Jeg har en Coach som rådfører meg i mine valg, samt hjelper meg å lage min personlige utviklingsplan. I tillegg får jeg være med på fagsamlinger, kurs, samt arrangere Nettverksdagen.
 
Ved å være trainee blir jeg kjent med nye mennesker med forskjellig bakgrunn, både gjennom jobb og privat. Det består i høy grad å bygge nettverk, og få et overordnet innblikk i ulike bedrifter og organisasjoner. Å være trainee i Kristiansund gjør at jeg kan dele min kunnskap i en by jeg er veldig glad i, en by som er liten nok til å vise hva jeg kan, samtidig som den er stor nok til at jeg kan utfordre og utvikle meg selv.

Hege Kristin Hovde