Trainee Fride Bae

Født: 1987

Kommer fra: Kristiansund

Utdanning: Bachelorgrad i Sykepleie, og Mastergrad i Demokratiassistanse.

Modulbedrifter: Tildeling og koordinering ved Fylkesmannen, Utviklingssenteret, og Rask psykisk helse.

Når jeg så på Facebook at Kom Trainee søkte etter helsetraineer under navnet Kom Helse tenkte jeg: ja! kanskje en av dem kan bli meg. Jeg visste godt om Kom Trainee fra før og med min litt uvanlige utdanningskombinasjon tenkte jeg at to år med utplassering ulike steder ville passe ypperlig. Fra før har jeg gjort mye forskjellig. Jeg har jobbet som hjemmehjelp, som assistent i hjemmesykepleien, på sykehjem og i boliger for psykisk utviklingshemmede. Jeg har vært tilsynsfører i barnevernet og jeg har vært studentpraktikant og senere deltidsansatt ved avdeling for internasjonalt samarbeid ved Haukeland Universitetssykehus (AIS) hvor de koordinerer ulike bistands og utvekslingsprogrammer. Innimellom dette har jeg vært et utvekslingssemester i Kina og jeg har også brukt et år pluss et pendler år rundt omkring i Tanzania og Kenya. De siste tre årene har jeg jobbet i NAV, hvor jeg trivdes veldig godt, men Trainee programmet var for forlokkende til at jeg kunne la være å søke.

Det er fantastisk at fagfeltet helse har blitt en del av Kom Trainee, kanskje også på tide. Helsesektoren er så viktig og skal ikke være noe som bare er. Fokuset på innovasjon og forbedringsarbeid må være like stort som i andre sektorer og Kom Helse er en del av det. Traineeordningen skal ikke bare gi oss som er traineer ekstra kompetanse, vi skal også bidra inn i bedriftene.

Hos Tildeling og koordinering jobber jeg med saksbehandling i tillegg til at jeg har en hovedoppgave som omhandler kvalitetsforbedring på bakgrunn av myndighetskrav og identifiserte risikoområder for avvik. Det passer meg bra, fordi jeg må bruke begge utdannelsene mine. Jeg ser på traineeprogrammet som en etter- og videreutdanning og det av flere grunner. Kom Trainee er opptatt av tverrfaglighet både når gjelder utplassering og læringsutveksling oss traineene imellom, vi må utarbeide en personlig utviklingsplan som inneholder både personlige og yrkermessige mål og vi deltar i et fagprogram som fokuserer på team og prosjektarbeid, kommunikasjon samt innovasjon, nyskapning, forskning og utvikling. En bredere etter- og videreutdanning er nok vanskelig å finne.      

Helsepersonell etterstreber å handle ut ifra et så helhetlig bilde som mulig, sentrert rundt den eller de vi skal bistå eller den oppgaven vi skal løse. Gjennom mitt traineeløp vil jeg få kjennskap og erfaring med enda flere deler av helsesektoren enn det jeg har fra før. Ved å forstå hvem som har ansvar for hva og hvordan ulike instanser jobber kan jeg gjøre en bedre jobb, uansett hvor jeg jobber. Jeg er veldig fornøyd så langt og gleder meg til fortsettelsen.

Fride Bae