Spørsmål og svar

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her, kan du sende en e-post til post@komtrainee.no

Om traineeordningen og søkeprosessen

Jeg finner ikke mitt fag på listen over det dere ser etter, er jeg da uaktuell?

Vi er på utkikk etter kloke hoder som kan bidra med noe positivt i traineebedriftene og regionen som sådan. Rett person er viktigere enn rett utdanning, men det kreves at du har minimum en bachelorgrad. Kom Trainee er opptatt av tverrfaglighet. Blant annet har vi hatt en kunsthistoriker utplassert i bank.

Når begynner man å jobbe?

1. september 2017.

Må jeg legge ved vedlegg til søknaden – i så fall hva?

Ja, du må legge ved søknadsbrev, CV og karakterutskrift.

Jeg er ikke ferdig med eksamen før til sommeren. Kan jeg likevel søke nå?

Ja, det kan du. Da legger du ved midlertidig karakterutskrift.

Når kan jeg forvente tilbakemelding fra dere etter å ha søkt?

Vi bruker de to først ukene i mars til å vurdere søkerne og kalle inn aktuelle kandidater.

Hvor og når blir det gjennomført jobbintervjuer?

Intervjuene foregår i Kristiansund i mars. Vi har som mål at alle aktuelle kandidater skal ha fått tilbud om jobb og ha svart på tilbudet før påske.

Hva innebærer at man får coaching?

Hver trainee skal lage seg en handlingsplan og definere noen målsettinger gjennom traineeperioden. En mentor hjelper til med dette. Traineen har gjennom mentoren en fast person som følger vedkommende gjennom traineeperioden, og bistår med oppfølging av planer og mål, og stiller opp som trygg samtalepartner og motivator.

Hva innebærer det faglige programmet?

Fagprogrammet er samlingsbasert og går over 10 kursdager i løpet av traineeperioden. Det faglige innholdet er relatert til team og prosjektarbeid, kommunikasjon samt innovasjon, nyskapning, forskning og utvikling.

Hva er nettverksdagen?

Nettverksdagen har vært et arrangement driftet av traineene i Kom Trainee. Her inviteres bedrifter i ulike bransjer til å presentere seg, og jobbsøkere/studenter/tilflyttere kan presentere seg ovenfor potensielt fremtidige arbeidsgivere. Se www.nettverksdagen.no for informasjon og bilder.

Hvor går studieturene, og hva koster det?

Traineene avgjør reisemål og faglig innhold. Tidligere har studieturene gått til Barcelona, Lisboa, Istanbul, Riga og Vilnius. Reisen dekkes av Kom Trainee

 

Om arbeidsplassene

Hvor vanlig er det å bli ansatt i en av sine traineebedrifter?

Noen av traineene har blitt ansatt i en av traineebedriftene. Hovedsakelig kan man si at traineene får en bredere plattform å stå på, og større muligheter for å anses som potensiell arbeidstaker i et større nettverk, nettopp fordi de får vist tilpasningsevne og faglig dyktighet gjennom traineeprogrammet.

Blir man lønnet som vanlig ansatt?

Lønnen er konkurransedyktig, og reforhandles hvert år.

Blir man behandlet som vanlig ansatt?

Man blir behandlet som en vanlig ansatt, men man kan få man en del fordeler som trainee. Man kan for eksempel få være med på møter og aktiviteter som egentlig ikke ligger innenfor det man jobber med, men som kan være lærerikt for traineen.

 

Om Kristiansund

Hvordan kommer jeg meg til Kristiansund?

For kjøreruter med bil, se Gule Sider. Ellers kommer du hit med hurtigbåt fra Trondheim, Hurtigruta (nord- eller sørgående), buss fra Ålesund/Molde/Ørsta/Volda (se ruteopplysningen) eller fly, se her.

Hvordan er boligmarkedet?

Det er et godt utvalg av boliger til salgs. Leiemarkedet er noe trangt i forbindelse med skolestart på høsten, bedre resten av året. Prisene er overkommelige. Se boliger til salgs/leieher. Kristiansund sentrum ligger på øya Kirkelandet, som er nært og direkte forbundet med ”gamlebyen” Innlandet og Goma. Nordlandet er senter for industri og storhandel, og har også flere store boligstrøk, med Dale som det mest populære. Frei er en øy utenfor selve bykjernen, og har en mer landlig atmosfære.

Hvordan er det med avstander og buss innad i byen?

Det går bybusser jevnlig, og avstandene er korte. Kristiansund er blant Norges desidert minste byer i areal, og ting er aldri mer enn ti-femten minutters kjøretur unna. Mellom de ulike bydelene/øyene går det sundbåt. Sundbåten fungerer som supplement til bussen og tar deg raskt og enkelt fra land til land inne i havnen. Informasjon og bilder på Sundbåtens nettsider.

Hvordan er utdannings- og videreutdanningstilbudet?

Kristiansund har to videregående skoler, og god dekning når det gjelder yrkesrettet utdanning på dette nivået. Vi har også et høyskolesenter som tilbyr utdanning innen sykepleie og petroleumslogistikk.