Velkommen til Kom Trainees søkerdatabase

Du er nå i ferd med å åpne en unik mulighet. Se nedenfor for mer informasjon.

Kristiansund by

Innbyggerantall, 24 507.

Kristiansund er regionsenter på Nordmøre. Et distrikt i den nordøstligste delen av Møre og Romsdal fylke.
Byen ligger ut mot havet på en rekke øyer med et totalt areal på 87 km². Høyeste fjell er Freikollen på 629 moh. I tillegg til gode muligheter for å dyrke friluftsinteresser har Kristiansund også et godt utviklet kultur- og idrettsmiljø. Kristiansund vokste fram basert på trelasteksport, fiskeri og klippfiskproduksjon, mens næringslivet i dag er sentrert rundt olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken.
Næringslivet i regionen er nå i omstilling og har behov for ung og høy kompetanse!

Kom Trainee

Kom Trainee er regionens viktigste bedriftsnettverk med medlemsbedrifter som dekker en rekke bransjer. Sammensetningen av store og små, offentlige og private gjør Kom Trainee unik som traineeordning.

Som Kom Trainee får du;

 • Arbeide i 2 år i en, to eller tre bedrifter
 • Bred kontakt med næringslivet i regionen
 • Nettverk av andre traineer
 • Fagprogram verdiberegnet til 50 000 pr år
 • Personlig veiledning og utviklingsplan

Kort sagt en unik start på karrieren med muligheter for fast ansettelse.

Søknadsprosess og krav til søknad;

I søkerdatabasen vil du bli bedt om å laste opp følgende dokumenter

 • Søknad
 • CV
 • Karakterutskrift
 • Bilde

I søknaden ønsker vi derfor at du besvarer følgende spørsmål;

 • Hvordan kan du benytte din kompetanse i Kristiansundsregionen?
 • Hvorfor er Kom Trainee riktig for akkurat deg?
 • Hvor motivert er du for å bo og arbeide i Kristiansundsregionen?

Søknadsfrist er 26. februar 2017 kl 24.00. Intervjudager er 21. og 22. mars i Kristiansund.

Innlogging

For søkere som har fullført registreringen til høyre.Registrere konto

Fyll ut navn, e-postadresse og passord. Brukerinformasjon sendes til din e-postkonto når du har trykket «Registrer konto».