Programledelse

Yngve Kruse og Linda Kristin Offenberg i MindMap AS er programledelse for Kom Trainee.

Yngve jobber under mottoet “holdning er smittsomt” og med troen på at utvikling skjer gjennom nye måter å se ting på.

Som utdannelse har han fra NTNU hovedfag i medievitenskap og mellomfag i historie, samt en rekke fag innen «menneskevitenskapene». Yngve har tatt videre utdanning innen innovasjon og ideutvikling (HiÅ, BI og NTNU), og han er sertifisert Lean Business Rådgiver samt sertifisert bruker av flere HR-verktøy. Fra 2010 var han leder for Bølgen Næringshage i Kristiansund, og senere for det fusjonerte selskapet Knudtzon Bølgen Innovasjon AS. Yngve har de siste årene vært mentor for en rekke ledere- og medarbeidere i næringslivet, holdt foredrag og ledet konferanser.

Han gründet MindMap i 2016, sammen med kollega Linda Kristin Offenberg. Sammen har de siden 2011 vært programledelse for den regionale traineeordningen Kom Trainee, og begge har bred erfaring i å rekruttere søkere med høyere utdanning til bedrifter i Nordmørsregionen.

Linda Kristin jobber med en sterk overbevisning om at mulighetene er der og kan realiseres, dersom vi er villig til å gjøre jobben.

Av utdannelse har hun en Cand.Mag med juss og statsvitenskap fra UiO. Fra 2008 og frem til i dag har hun tatt videreutdanning innen bla styrekompetanse, mentoring, næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling (HiÅ, BI). Hun er sertifisert Lean Business Rådgiver, Miljøfyrtårnsertifisør samt sertifisert bruker av flere HR-verktøy. Fra 2011 var hun rådgiver i Bølgen Næringshage i Kristiansund, og senere for det fusjonerte selskapet Knudtzon Bølgen Innovasjon AS. Linda Kristin har de siste årene vært mentor for en rekke ledere- og medarbeidere i næringslivet, drevet kvinnenettverk, holdt foredrag og ledet konferansen Tahiti 2.0.

Hun gründet MindMap i 2016, sammen med kollega Yngve Kruse. Sammen har de siden 2011 vært programledelse for den regionale traineeordningen Kom Trainee, og begge har bred erfaring i å rekruttere søkere med høyere utdanning til virksomheter.