Vibekes traineehverdag i Shell

Vibekeshell

Shell er min første modulbedrift, og siden jeg fikk mulighet til å begynne litt tidligere enn normalt, skal jeg være der i cirka 1 år. Jeg jobber i HR-avdelingen, nærmere bestemt policyteamet, og har stortrivdes fra første stund!

Shell er min første modulbedrift, og siden jeg fikk mulighet til å begynne litt tidligere enn normalt, skal jeg være der i cirka 1 år. Jeg jobber i HR-avdelingen, nærmere bestemt policyteamet, og har stortrivdes fra første stund! Policyteamet har ansvar for å gi generelle råd om interne retningslinjer, lover og avtaleverk innen arbeidsrettslig område til verneombudene, tillitsvalgte og ledelsen. Jeg opplever stor nytteverdi av min utdanning, at jeg blir lyttet til og at jeg får mulighet til å prøve ut teori på en praktisk måte.

Mitt største prosjekt til nå har vært å gjennomgå og revidere Shells mobilitetspolicyer, dvs. alle typer godtgjørelser i forbindelse med reising, pendling, flytting o.l. Andre arbeidsoppgaver i modulen er å organisere og koordinere diverse informasjons- og drøftingsmøter med fagforeningene og vernetjenesten i Shell. Dette innbærer alt fra å lage agenda til møtene, gjennomføring av møtene og skrive referat, samt være bindeledd mellom og bygge relasjoner til ansattes representanter på den ene siden og ledelsen på den andre siden. Jeg har i forbindelse med dette blitt inkludert i arbeidet med flere større og mindre endringsprosjekter i selskapet, spesielt det som gjelder informasjon og medvirkning ovenfor ansatte. I tillegg har jeg deltatt i forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger og revisjon av tariffavtaler. Rett før jul hadde jeg dessuten ansvaret for å gjennomføre valg av nye verneombud ved kontorstedene til Shell i Norge.

I løpet av de ca. 9 månedene som jeg til nå har vært i Shell, opplever jeg å bli svært godt tatt imot. Et godt arbeidsmiljø, dyktige kolleger og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende bransje, har vært avgjørende faktorer for at jeg trives så godt. Fra dag 1 har det vært en bratt læringskurve, ikke minst lærer jeg mye om oljebransjen. Jeg opplever å få mye ansvar og at jeg blir kastet ut i ting, samtidig som jeg får tett oppfølging fra en engasjert modulansvarlig. Utenom selve jobbinnholdet vil jeg også trekke frem at Shell er veldig flink til å tilrettelegge for sosiale nettverk på og utenfor jobben. Gjennom et eget nettverk for unge arbeidstakere i Shell, har vi gjort ulike aktiviteter som bl.a. filmkvelder, bowling, hytteturer, skiturer og middager. Jeg stortrives virkelig i Shell og ser frem til resten av modulen.