Spennende og varierte arbeidsoppgaver i Møre og Romsdal fylkeskommune

Blogginnlegg Sunniva

Sunniva har nå vært trainee i Møre og Romsdal fylkeskommune i 16 måneder, og konklusjonen er klar: arbeid i offentlig sektor er alt annet enn kjedelig!

Jeg har i løpet av to moduler i fylkeskommunen hatt utrolig varierte og spennende arbeidsoppgaver, og jeg har lært mye mer enn jeg kunne ha forestilt meg.

I Modul 2 har jeg hovedsakelig arbeidet med kartlegging av internasjonale aktiviteter, koordinering av internasjonale prosjekt, og planlegging og ledelse av ulike seminar og møter. En viktig del av det daglige arbeidet mitt har gått ut på å informere og rådgi rektorer, ledere for opplæringskontor, og andre ansatte i skolesektoren om mulighetene for deltakelse i internasjonale prosjekt - og ikke minst om viktigheten av å prioritere slikt arbeid. Den siste tiden har jeg arbeidet mye med utarbeiding av en prosjektsøknad for EU-finansiering, som skal sendes fra fylkeskommunen like over nyttår.

Sunniva i BrusselGjennom arbeidet med internasjonalisering ved utdanningsavdelingen, har jeg blitt medlem i fylkeskommunens internasjonale faggruppe. Denne faggruppen har så langt vært en flott arena for erfaringsdeling, og for samarbeid på tvers av avdeling og sektor. I Juni i år fikk jeg være med faggruppen til Brussel, for å lære mer om prosjektmuligheter gjennom EU- og EØS. I den forbindelse var jeg utrolig heldig, og fikk bli igjen i Brussel for å hospitere i 2,5 uke ved Vest-Norges Brusselkontor, sammen med min kollega Cecilia (som også er tidligere trainee!). I løpet av tiden i Brussel fikk jeg deltatt på mange spennende konferanser, seminar og møter, og jeg fikk mye ny kunnskap om alt fra fornybar energi til digitalisering av utdanning, og om hvordan det arbeides med norske interesser inn mot EU. Jeg fikk møte mange hyggelige mennesker, og knyttet flere viktige nettverk. I tillegg fikk jeg muligheten til å bli bedre kjent med Brussel som by, noe som var helt fantastisk.

Et av de internasjonale prosjektene fylkeskommunen er involvert i, er et samarbeid mellom Haram videregående skole og tre skoler like utenfor Edinburgh i Skottland. Sunniva i skottlandElever fra hele fylket har muligheten til å delta i ordningen, og tar da hele vg2 der borte. I forbindelse med dette prosjektet fikk jeg være med til Skottland, for å besøke de tre skotske skolene, snakke med koordinatorene for de norske elevene som er der, og for å lære mer om det praktiske og det faglige opplegget. Det var utrolig spennende å lære mer om det skotske skolesystemet, og ikke minst om den skotske kulturen. Til slutt i oppholdet vårt fikk vi være med på de norske elevenes avslutningsseremoni for skoleåret der, noe som var en utrolig fin opplevelse. 

Gjennom EU-prosjektet “Together - best practices exchange for integrating refugees”, som fylkeskommunen er partner i, har jeg fått mye ny kunnskap om hvordan integreringen av flyktninger og voksenopplæring fungerer både i Norge, Portugal og Estland. I april fikk jeg være med på besøk til våre prosjektpartnere i Santo Tirso og i Porto i Portugal, hvor vi fikk en god innføring i det arbeidet som utføres der.

Sunniva i PortugalI september tok vi imot deltakerne fra Portugal og Estland til Norge, og jeg fikk da muligheten til å lære enda mer om hvordan integreringsprosessene og voksenopplæring av flyktninger fungerer her. Det siste møtet i dette prosjektet skal gjennomføres i Tallinn i januar neste år, noe jeg gleder meg veldig til. Gjennom dette prosjektet har jeg møtt utrolig hyggelige og imøtekommende mennesker, som har gitt meg mange nye perspektiver i forhold til migrasjon, integrering og fremmedfryktsproblematikk - og hvordan dette håndteres ulikt i forskjellige land.

Det siste året har jeg også ledet et prosjekt for kvalitetsheving av studiet i Prosessteknikk ved Fagskolen i Kristiansund. Gjennom prosjektet har jeg lært mye om prosjektutvikling, om møteplanlegging- og ledelse, og om søknadsskriving for finansielle utviklingsmidler. Til vår store glede fikk vi tildelt alle midlene vi søkte om til Kunnskapsdepartementet, og i løpet av høsten har prosjektgruppen arbeidet med anskaffelser av utstyr som skal bidra til å heve kvaliteten på studiet. Fremover skal både emne- og studieplaner også utvikles - slik at studiet blir enda mer relevant og tilpasset det lokale næringslivet.

Sunniva i ValenciaTidligere i høst ble jeg også spurt om å være med som ledsager for 48 Vg3-elever fra fylket, som skulle ha spanskundervisning i Spania en uke. Det å få være med på et slikt prosjekt var svært nyttig for meg, og jeg har nå ny kunnskap om hva som fungerer i praksis, og hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå under gjennomføringen av et slikt prosjekt, som involverer så mange elever. I tillegg var det selvfølgelig veldig gøy å få bli litt bedre kjent i Alicante og Valencia, som er to utrolig flotte byer.   

Helt nylig fikk jeg være med på å representere Møre og Romsdal fylkeskommune i Bodø, under Internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen, og i møte i fylkesnettverket for internasjonale rådgivere. I løpet av dagene i Bodø fikk jeg møte mange andre som arbeider med lignende problemstillinger i de andre fylkeskommunene, og jeg fikk også mye ny input og idéer i forhold til framtidige prosjekt som kan arrangeres i regi av fylkeskommunen.

Jeg er veldig glad for at jeg fremdeles har 8 måneder igjen i fylkeskommunen, og jeg gleder meg til mange nye og spennende oppgaver som trainee i Regional- og næringsavdelingen over nyttår.

 

-Sunniva Hellandsvik Ødegård