Sosiologen Ingrid forteller om sitt prosjekt i tannhelsetjenesten

Jeg har nå jobbet i fire måneder i min første modul i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune. Høsten har gått fort, og jeg har lært utrolig mye så langt.

Læringskurven er bratt, og jeg har rukket og blitt godt kjent med en kompleks organisasjon. Ikke visste jeg at jeg skulle kunne så mye karies og rotfylling etter noen måneder i ny jobb! 

Prosjektet jeg jobber med er tilknyttet medarbeiderutvikling, og jeg utarbeider et introduksjonsprogram for nye ansatte i tannhelsetjenesten. Prosjektet har sin bakgrunn i regional delplan tannhelse, og skal gi nyansatte et mer standardisert opplegg med praktisk informasjon, og innføring i fylkeskommunens samfunnsoppdrag.

Jeg har fått utforme og gjennomføre prosjektet i stor grad på egen hånd, med tett oppfølging av administreringsleder, som også er min modulansvarlig, og i samarbeid med Fylkestannlegen. Som sosiolog har det vært naturlig å inkludere ulike metodiske tilnærminger. Et viktig aspekt har vært å innlemme ansattes erfaringer, refleksjoner og tanker for å utarbeide et kvalitetssikret opplegg. Derfor har en stor del av høstens arbeid omhandlet samtaler med ansatte, klinikkbesøk, og bruk av eksisterende materiale. Jeg har planlagt og gjennomført dybdeintervju og fokusgruppeintervju, jeg har drevet med deltakende observasjon, research og analyser av intervju.

I perioden jeg nå går inn i skal jeg gjennomføre en spørreundersøkelse som sendes ut til ansatte, analysere datamateriale som er generert, ferdigstille prosjektet og bidra med materiale som kan brukes til rekruttering av fremtidig tannhelsepersonell. I tillegg til å jobbe tett med mine kolleger i tannhelsetjenesten har jeg fått hjelp av andre avdelinger og samtidig fått innsikt i deres arbeid. Jeg har fått jobbe med plan- og analyseavdelinga, personal, info, juridisk avdeling og kulturavdelinga. Alle er svært imøtekommende og samarbeidsvillig, og gir av sin tid og kunnskap for at jeg skal lære meg mest mulig. Arbeidsmiljøet er spesielt unikt der jeg jobber. Mine kolleger er utrolig inkluderende og har tatt i mot meg på en svært god måte, jeg stortrives på kontoret i den lille hvite villaen i hagen til fylkeshuset!

Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe i Møre og Romsdal fylkeskommune, en organisasjon jeg ikke hadde anelse om var så innholdsrik, spennende og mangfoldig. I høst lagde vi traineene en film om denne fantastiske arbeidsplassen, se den her!

 

-Ingrid

 

tann2tann3