Siste modulskifte i Møre og Romsdal fylkeskommune

Sosiologen Ingrid har jobbet 16 måneder i Møre og Romsdal fylkeskommune, og har nå startet sin siste modul i sentraladministrasjonen.

Med fantastisk kontorutsikt har jeg nå begynt i min siste modul, og jeg skal være i sentraladministrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune ut august. Mitt hovedprosjekt er tilknyttet personalavdelingen, men modulen er knyttet opp mot hele sentraladministrasjonen. Jeg deltar blant annet i oppfølgingen av fylkeskommunens medarbeiderundersøkelse (MTM),og er med i informasjonsseksjonens utvikling av intern og ekstern kommunikasjonsplattform.

Hovedprosjektet mitt er rekruttering i fylkeskommunen. Jeg skal se på rekrutteringsprosesser i utvalgte enheter for å finne ut hva som er praksis i dag, og hvordan fylkeskommunen kan øke kompetansen på området. Det er et utrolig spennende prosjekt som jeg er veldig glad jeg er en del av. Her får jeg holde på med følgeforskning og gjennomført intervju, delta i rekrutteringssituasjoner og observert hvordan enhetene jobber med ulike problemstillinger.

Jeg setter stor pris på å være en del av arbeidsmiljøet som fylkeskommunen består av. Fylkeshuset rommer spennende arbeidsoppgaver og legger opp til tverrfaglig samarbeid med utrolig flinke arbeidstakere. Jeg synes dette er en fantastisk flott organisasjon, og jeg er så glad for å være en del av et slikt miljø!

Kontor3

I tillegg til arbeidsoppgavene i fylkeskommunen starter vi traineene nå et eget prosjekt tilknyttet Kom Trainees 10-årsjubileum. Prosjektet er ferdig til sommeren, og jeg gleder meg veldig til å jobbe tett opp mot de andre traineene fremover.

Jeg skal nyte den siste tiden i min som trainee, og sette pris på alle opplevelser og muligheter de neste åtte månedene vil bringe.

-Ingrid