Signe I Aberdeen

Trainee i internasjonalt arbeid for fylkeskommunen

Signe har sin første modul i Møre og Romsdal fylkeskommune, hvor hun jobber med internasjonalt arbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune er involvert i flere former for internasjonalt samarbeid, og jobber blant annet opp mot flere EU- prosjekt. Som trainee deltar Signe i det daglige arbeidet for internasjonalisering i fylket, og arbeider spesielt med ungdomsprogrammet Aktiv Ungdom. Som trainee får Signe mulighet til å reise mye og delta i flere internasjonale fora, og har i sin første trainee-måned vært i Aberdeen på konferanse for perifere, maritime regioner (CPMR), og i Brussel på EU’s Open Days. I løpet av de neste ukene skal hun også delta på en konferanse i Edinburgh om utvikling av internasjonale havner, samt være med en ungdomsklubb fra Molde når de skal på gruppeutveksling til Belgia.

SIGNE