Sigfrid i Lerøy Midt og Møre og Romsdal fylkeskommune

teasersigfrid

Nå har jeg vært ansatt i Kom Trainee i over 1,5 år og som tiden har flydd av sted! Jeg stortrives i Kom Trainee! Det sosiale er det heller ingenting å si på! Jeg trives med kollogaene og har fått mange venner her i Kristiansund.

BILDE: Traineer og venner på hyttetur.

Nå har jeg vært ansatt i Kom Trainee i over 1,5 år og som tiden har flydd av sted! Jeg stortrives i Kom Trainee! Det sosiale er det heller ingenting å si på! Jeg trives med kollogaene og har fått mange venner her i Kristiansund. Siden jeg og typen flytter fra Bergen til Kristiansund var det betryggende å vite at vi var flere ferske traineer som startet samtidig. Kullet over oss tok oss godt i mot, inviterte oss på filmkvelder og fester og vi har etter vært blitt en stor vennegjeng. Hvert år samles traineer og venner på en årlig hyttetur. I år gikk turen til Måssvassbu hvor vi gikk på fjelltur, spilte spill og hadde litt sterkt i glasset om kvelden. Dette er en tradisjon jeg håper dere vil bringe videre ;)

Min første modulbedrift var Møreforsking. Her var jeg bl.a. prosjektleder for et prosjekt som gikk ut på interaksjoner mellom lakseoppdrett og koraller. Prosjektet var svært lærerikt og jeg fikk også god nytte av masteroppgaven min. Ikke minst fikk jeg et enormt kontaktnett, hvor vi bl.a. samarbeidet teUte på anlegg!tt med Fylkesmannen, Havforskningsinstituttet og personer i min neste modul, Lerøy Hydrotech (nå Lerøy Midt). Her kan du lese rapporten som ble skrevet i forbindelse med overnevnte prosjekt. (BILDE: Jeg ute på et oppdrettsanlegg)

Lerøy Midt er min andre modul hvor jeg arbeider med mange varierte prosjekter. Jeg har bl.a. fått satt meg godt inn i søknadsprosesser, skrevet en del ulike søknader og i en av søknadene brukte jeg bl.a. korallrapporten fra Møreforsking som bakgrunnsmateriale. Jeg har også vært med på stands, sponsorarbeid og arbeid på anlegg som stryking av stamfisk og lusetelling. 

Etter planen skulle jeg ha startet i Møre og Romsdal fylkeskommune 1. januar 2013. Pga. oppstarten av prosjektet “Mobilt vitensenter” begynte jeg tidligere i fylkeskommunen enn planlagt. Jeg er derfor nå inne i en periode der jeg jobber både for Lerøy og for fylkeskommunen, men det er bare kjekt! For fylkeskommunen jobber jeg nå med forprosjektet Mobilt vitensenter. Formålet med prosjektet er å øke rekruttering innen matematikk, naturvitenskap og teknologi. Jeg arbeider med selskapet Eivind Dahl og får være med på en rekke ulike møter, hente inn bakgrunnsmateriale og være med på skriving av rapporten for prosjektet som skal leveres i mars 2013.  Neste uke skal jeg bl.a. på møte på vitensenteret i Trondheim. I forbindelse med dette prosjektet har jeg også vært på et to dagers seminar i Bodø om Newton Rom rundt om kring i landet.

Jeg trives svært godt i Kom Trainee og i de ulike modulbedriftene. Overgangen er også stor mellom de tre modulbedriftene, både i størrelse på bedriftene og i type bedrifter. Traineeløpet byr også på et variert fagprogram. Vi har bl.a. hatt kurs i endringsledelse og får virkelig prøve dette i praksis, særlig i overgangen fra en bedrift til en annen. Utdannelsen min er bachelor i havbruk og master i marinbiologi, marin biodiversitet. Gjennom traineeløpet har fått arbeidet med oppgaver som både er tett knyttet til utdannelsen min, men også tema som ikke er knyttet til utdannelsen min i det hele tatt. Jeg har også blitt mer bevist på hvilke arbeidsmetoder jeg trives å jobbe med og har fått en større innsikt i arbeidsområder jeg kan tenke meg å jobbe etter traineeperioden.

BILDE 1: Forhandlingsteknikkurs med Kom Trainee; BILDE 2: Newton-seminar