Reno - enjoying life på Aibel!

Reno på aibel

Reno forteller litt om livet på Aibel og sine første erfaringer om det å være ny i arbeidslivet.

Har vært i Aibel i snart 5 måneder nå. Tiden flyr i godt lag, og det har den også gjort i Aibel. Hadde et inntrykk før jeg begynte å jobbe her at jeg ikke ville bli "varm i trøya" før slutten av disse 8 månedene jeg skal være her var gått, men der tok jeg grundig feil. Allerede i midten av november kom den følelsen - at jeg kunne komme på jobb å få den gode  følelsen av å høre hjemme.

Med tanke på jobb og utfordringer jeg har møtt her, er jeg heller ikke skuffet på dette punktet. Det er godt å endelig å få vise hva jeg er god for, og samtidig få tilbakemelding på at jeg faktisk gjør en god jobb. Utfordringene kom allerede fra dag én. Jeg er ansatt som estimator i Aibel, og det betyr i korte trekk at jeg estimerer kost og timeforbruk relatert til ulike offshoreprosjekter. I denne jobben er det en sterk fordel at du har offshore-erfaring, som gjør at du er i stand til å forstå den jobben som skal gjøres. Jeg har ikke dette, så dette var en stor utfordring i begynnelsen. Men jeg fant ut jeg måtte bare spørre og grave til jeg oppnåde mer eller mindre forståelse, så den utfordringen gikk overraskende greit. Jeg finner meg selv i stand til å stille mer og mer relevante spørsmål etterhvert som jeg lærer mer. Og det er en god følelse.

Fikk i begynnelsen av januar en ny arbeidsoppgave her i Aibel - endringskoordinator. Denne jobben går veldig kort ut at på at når en endringen fra prosjektene som ikke er en del av opprinnelig scope/omfang blir meldt inn, skal jeg administrere og kvalitetssikre denne endringen gjennom Aibelsystemt før den til slutt når Statoil. Har i denne anledningen utviklet et avansert excelsystem som holder styr på dette. Dette har nok tatt excelkunnskapene mine til et nytt nivå, noe som også vil komme godt med i senere jobber.

Den siste arbeidsoppgaven min i Aibel, blir at jeg skal lære opp en ny person som skal ta over akkurat den jobben jeg gjør idag. Så om jeg gjør en god jobb med opplæringen, vil jeg virkelig føle at jeg har fått utrettet noe i min tid her i Aibel.