Midt i hjertet av nyhetsproduksjonen i Tidens Krav

Per Kristian er i sin siste modul som trainee, og opplever spennende tider "på desken" i nyhetsredaksjonen i Tidens Krav.

Om et halvt år er min tid som trainee omme. I mellomtiden skal jeg gjøre det beste ut av den resterende tiden.

I januar i år begynte jeg på min tredje modul i lokalavisa Tidens Krav. Her har jeg blitt kjapt integrert og veldig varmt mottatt, og som det kommer fram av bildene har vi det moro på jobben!

Tidens Krav er hele Nordmøres lokalavis, og kommer ut i papirform seks ganger i uka. Min kollegaer i TK er en fin blanding av journalister, annonseselgere, øvrig stab og ledelse.

Mitt første store prosjekt omhandler lesergenerert innhold og sosiale medier, og hvilke muligheter som ligger i dette. Med lesergenerert innhold mener man alt innhold, både på papir og nett, som leserne bidrar til på en eller annen måte. Dette kan for eksempel være leserbrev og innsendte bilder.

Foreløpig har jeg brukt tiden på å kartlegge hvilke kanaler og plattformer TK befinner seg på i dag - og hvordan det fungerer. Den kommende fasen av prosjektet vil jeg bruke til å utarbeide en strategi og konkrete tiltak sammen med mine kollegaer.

Som sagt er jeg blitt veldig raskt integrert i organisasjonen. Det å sitte «på desken» og være midt i hjertet av nyhetsproduksjonen er både spennende, til tider hektisk, og ikke minst morsomt! Å bidra i den daglige driften i en bedrift er en veldig god erfaring i seg selv, og noe jeg ikke har fått erfart i veldig stor grad tidligere. Jeg er allerede sendt ut på flere oppdrag i løpet av disse to månedene. Den redaksjonelle erfaringen jeg opparbeider meg er fantastisk å ta med seg videre.

pk2

Ellers jobber vi trainee-ene i fellesskap med markedsføringen rundt 10-årsjubileet til Kom Trainee. Et givende stykke arbeid!

Arbeidet med å finne jobb etter traineeløpet er nå godt i gang. Jeg håper selvsagt å finne noe jeg kan fylle dagene med i Kristiansund til høsten. For den resterende delen av min trainee-tilværelse gjelder det bare å gi jernet og sette pris på livet som trainee.

-Per Kristian