Les om Inger Line sine moduler i Vestbase

Inger Line har jobbet i Vestbase i alle sine moduler. Her kan du lese om de spennende prosjektene hun har vært med på i løpet av de siste 17 månedene.

Jeg har i skrivende stund jobbet snart 17 måneder på ”Norges triveligste base” – Vestbase. Mitt traineeløp er litt spesielt og forskjellig fra de andre, da jeg skal jobbe 3 moduler i samme bedrift, men med veldig spennende og varierte oppgaver/prosjekter. Jeg STORTRIVES i jobben og det har jeg gjort siden dag 1. Jeg har en spennende jobb med et utrolig godt arbeidsmiljø!

 VestbaseIngerLine1

 

Mitt første prosjekt for Vestbase gikk ut på å utrede og kartlegge behovet for en sjøtransportløsning mellom kai-lokasjoner i Kristiansundsregionen. Et prosjekt hvor jeg har fått bruke kompetansen min fra en Bachelor i shipping og logistikk. Jeg jobbet fulltid som prosjektleder for dette prosjektet, fra september 2013 til mars 2014. Sammen med prosjektgruppen har jeg vært i kontakt med ca. 30 bedrifter for å blant annet kartlegge type og mengde gods som kunne være aktuelt å frakte med denne typen sjøtransportløsning. Vi har gjennomført felles informasjonsmøter og individuelle møter med hver enkelt bedrift og jeg har utformet en nettbasert spørreundersøkelse som vi har brukt for å innhente informasjon på en systematisk måte. Prosjektet har også fått oppmerksomhet i media (artikkel fra TK) da dette er et positivt tiltak for å flytte en betydelig del av transportbehovet fra veg til sjø. Å flytte godset fra veg til sjø vil føre til redusert belastning på vegnettet som igjen vil føre til reduserte utslipp og belastning på det ytre miljø og nærmiljøet. Vi har også vært i kontakt med 6 rederi gjennom prosessen og høsten 2014 gikk prosjektet fra å være et forprosjekt til å bli en realitet. Atlantic Shipmanagement AS ble anbefalt til å ta prosjektet videre. De har investert i en ferge og startet opp med sjøtransport mellom kai-lokasjoner i Kristiansundsregionen.

 ingerlinejobb21

 

I mitt andre prosjekt – ”Sikker og effektiv fartøyshåndtering ved Vestbase” har jeg vært ute på basen for å observere hvordan fartøyshåndtering blir gjennomført i dag. Jeg skal dokumentere nåværende tilstand for aktiviteter knyttet til fartøyshåndtering og identifisere potensialet for videreutvikling og forbedring. Videre skal potensialet for videreutvikling utredes og kartlegges.

I forbindelse med dette prosjektet fikk jeg organisert en studietur med et av supply fartøyene ”Far Seeker” som da gikk fast fra Vestbase ut til plattformene og riggene i Norskehavet med containere og bulklast. Dette for å få en enda bedre forståelse for fartøysoperasjoner og for hvordan ting blir gjort i dag. Jeg gikk om bord en tirsdag i mars ca. kl. 15 og kom på land igjen natt til torsdag ca. kl. 00. På turen var vi innom 4 plattformer. Hadde kjempefint vær på veg ut, blikkstille og oppholdsvær, med en nydelig solnedgang. Jeg hadde nesten ikke tid til å sove på turen da jeg måtte "få med meg alt". Første stopp var på Heidrun ca. kl. 02, så Deepsea Bergen ca. kl. 05, Kristin ca. kl. 07 og Draugen etter lunsj onsdag. Etter lunsj onsdag begynte det å blåse opp og vi hadde liten storm ei stund, men det gikk bra med lossing/lasting på Draugen også. DP systemet holder båten i posisjon, også i dårlig vær. Det gikk også veldig bra med formen, kun litt "uggen" et par timer på veg inn igjen når det blåste som verst og bølgehøyden nådde 6-8 mtr.

Ble godt tatt i mot av mannskapet om bord og fikk servert nydelig mat. Oppholdt meg på broa det meste av turen! Studieturen var veldig interessant, lærerik og spennende og gav meg en større forståelse for hvordan logistikken for forsyning av rigger og plattformer i Norskehavet er.             

Siden august 2014 har jeg jobbet som en del av tilbudsteamet som har utarbeidet tilbudet på en ny basekontrakt for Statoil med varighet på inntil 10 år, potensielt Vestbase’s største kontrakt. Jeg har måttet satt meg inn i og har jobbet med et stort og avansert ”Scope of Work”. Oppgavene mine har vært å strukturere tilbudsprosessen og jeg har hatt hovedansvar for sammenstilling av tender (tilbudsdokument). Gjennom dette arbeidet har lærekurven virkelig vært bratt, men til gjengjeld har jeg lært utrolig mye og det har vært utrolig spennende og moro å jobbe med.IngerLinekontor

Bildet er fra en sammenstilling av tender (tilbudsdokument) en lørdags ettermiddag i september 2014. Her sammen med Adm. Dir. Alf Dahl og Viseadm. Dir. Svein Silseth (min modulansvarlig).

7. januar 2015 ble Norsea Group AS (morselskap) tildelt en omfattende og langsiktig avtale for å supportere Statoils aktiviteter på baser langs kysten. Arbeidet blir gjennomført av deleide Coast Center Base og datterselskaper i NorSeaGroup, deriblant Vestbase AS. Se pressemelding her. Det var en utrolig god følelse å få vite at alt det harde arbeidet gjennom flere måneder har gitt resultater, dette ble feiret med en bedre middag sammen med tilbudsteamet.

IngerLinemiddag1

Min reise som trainee på Vestbase har så langt vært helt fantastisk. Selv om mitt traineeløp er litt spesielt da jeg har alle mine 3 moduler i en og samme bedrift, Vestbase AS, har jeg fått jobbet med flere spennende og varierte oppgaver og prosjekter som jeg har lært veldig mye av. Jeg har fått ansvar og blitt vist tillit fra dag 1, noe jeg har satt stor pris på og som har gitt meg stor motivasjon til å stå på. Nå ser jeg frem til 7 nye måneder på ”Norges triveligste base”, før jeg er ferdig som trainee.