Kvalitet i alle ledd

marie2

Marie forteller om sin arbeidshverdag i hennes første av tre modulbedrifter, nemlig Statoil ASA.

Statoil forsyningsbase Kristiansund forsyner feltene Heidrun, Kristin, Njord, Tyrihans og Åsgard. For å kunne sende utstyr, proviant, klær etc. til installasjonene på disse feltene benytter vi kontainere og det er disse jeg jobber med. Det er mange aktører som er involvert i en kontainers reise ut i havet. For at en kontainer med innhold skal fraktes til rett sted til rett tid er det mange aktører involvert, noe som gjør at det dannes en komplisert verdikjede med mange spennende utfordringer.

Jeg har en mastergrad i HMS fra NTNU, og med en slik utdannelse kan man bidra på nettopp dette området. Etter noen dager med hilserunder og introduksjon av arbeidsplass og oppgaver ble jeg bokstavelig talt kastet rett ut i det. Min første oppgave var å kartlegge hele verdikjeden, fra man tar en kontainer på leie, sender den ut i havet og til den kommer tilbake igjen. Dette førte til at jeg måtte kontakte aktørene som er involvert slik at jeg kunne få den faktiske verdikjeden ned på papiret. Gjennom dette arbeidet fikk jeg forståelse for logistikken på basen, og takket være min fantastiske mentor på Statoil kunne jeg rett og slett ikke fått en bedre start. Denne oppgaven har gjort at jeg har blitt godt kjent med hele organisasjonen, slik at jeg fra første dag kunne ta kontakt med hvem som helst om hva det nå var jeg hadde spørsmål om.

Parallelt med kartlegging av verdikjeden har jeg jobbet i et prosjekt for å redusere kontainerparken til Statoil i Kristiansund. Prosjektet har bidratt til et større fokus på kontainere, bedre utnyttelse av våre kontrakter og betydelige kostnadsbesparelser. I siste del av min modul hos Statoil skal jeg nå behandle kvalitetsavvik og undersøke om det finnes muligheter for ytterligere forbedringer av dagens rutiner. Underveis i dette arbeidet har jeg oppdaget flere «hull» i verdikjeden jeg arbeider med å fylle, gjennom bevisstgjøring og gjennom forbedringer av dagens rutiner.

Kom Trainee har gitt meg en fantastisk start på arbeidslivet, og jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. Som trønder er jeg ny i byen Kristiansund, men jeg trives veldig godt. Kristiansund har mye å by på, og gjennom et godt samhold mellom traineene er det også mye sosialt som skjer. Jeg kunne ikke fått en bedre start på arbeidslivet!

- Marie