Kristiansund videregående skole: 156 år!

Ingridrefleks

Ingrid får praktisert sosiologien på mange områder ved Kristiansund videregående skole, en stor organisasjon som er en av de skolene i landet med det bredeste fagtilbudet.

For to måneder siden startet jeg i administrasjonsavdelinga på Kristiansund videregående skole. Det er en stor organisasjon, med ca. 230 ansatte, og opptil 800 elever og 200 studenter på Fagskolen.

Jeg har fått kontor ved siden av rektor, og har havet som andre nabo! I administrasjonen har jeg allsidige og interessante arbeidsoppgaver, hovedsakelig knyttet til HR-området og organisasjonsutvikling. Jeg jobber tett opp mot ledelsen, rektor, assisterende rektor og avdelingslederne for de ulike programområdene. Skolen har mer enn 60 tilbud innen videregående opplæring, fagskole, yrkessjåfør, voksenopplæring og kurs for næringslivet. De fleste programområdene har tilknytning til den maritime klynge eller olje- og gassindustrien i Nordsjøen.

Kristiansund VGS er opptatt av elevsentrert skoleledelse, og jeg har derfor fått i oppgave å se på skolens organisering, samarbeidsforhold, samt hvordan man kan øke arbeidet rundt elevsentrert ledelse til fordel for administrative oppgaver. En tilnærming til dette er blant annet intervju av alle avdelingslederne, noe som også er knytter seg opp mot en organisasjonsbeskrivelse jeg jobber med. I dette prosjektet får jeg utfoldet meg i Kristiansund videregående skoles historie og bakgrunn, en skole som går tilbake helt til 1859 da Norges første sjømenn ble utdannet.

I tillegg får jeg overført kompetansen jeg opparbeidet meg hos min forrige modul, Fylkestannlegen i Møre og Romsdal fylkeskommune, og viderefører introduksjonsopplegg for nye lærere. Til høsten har jeg blitt tildelt to klasser jeg skal undervise matematikk for. Jeg skal også utvikle «prosjekt leksehjelp», et tilbud for de elevene som har behov for litt ekstra oppfølging. Dette er noe jeg gleder meg veldig mye til!

Det å få jobbe i en så kompleks organisasjon er utrolig spennende! Skolen er viktig for samfunns- og næringslivet i Kristiansundsregionen, og utgjør en stor arbeidsplass i byen. Det å underbygge viktigheten av yrkesfaglig kompetanse er noe skolen jobber med til enhver tid, en problemstilling som er svært interessant sett i et samfunnsperspektiv.

-Ingrid

Ingridrefleks