Kom Trainee bygger region

Les om hvordan Kom Trainee setter fotavtrykk i lokalmiljøet. Vi fikk masse positiv omtale i gårsdagens utgave av Tidens krav

Her er artikkelen gjengitt slik den stod på trykk i tidsskriftet OM (et innstikk i Tidens Krav) den 25/8 - 14.

Last ned originalutgaven her: Kom Trainee bygger region

 

Kom Trainee ble etablert i 2006.

Det var behov for flere unge

mennesker med høy kompetanse

til regionen. Så langt har det vært

ansatt 48 traineer.

 

Kom Trainee - faktaboks

Ble etablert i 2006
Toårig engasjement
Erfaring fra opptil tre ulike arbeidsplasser
48 traineer totalt
Over 70 % av tidligere traineer bor på Nordmøre
Om lag 20 partnerbedrifter
Egen programledelse
Tverrfaglig samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

Nordmøre har et stort behov for flere unge

mennesker med høy utdanning, både

hjemflyttere og folk fra utenfor fylkets

grenser. Traineeordningen ble etablert i

2006, nettopp for å fokusere på denne problemstillingen.

Målet er å rekruttere unge med høy og

ulik kompetanse. Sammen skal traineene krydre

Kristiansund og omegn med nye tanker og erfaringer.

Traineene bidrar til vekst, både gjennom økt

innbyggertall og nye impulser til nærmiljøet.

 

Samfunnsansvar

Kom Trainee har et partnernettverk som utgjør

om lag 20 bedrifter. Partnerbedriftene er bredt

sammen satt av små og store offentlige og private

virksomheter innen de fleste bransjer. Sammen

har de tatt på seg et viktig samfunnsansvar, der de

hver høst ansetter et nytt kull på til sammen fire til

åtte traineer. Traineene får erfaring fra å jobbe på

opp til tre ulike arbeidsplasser, gjennom to år. Ved

å skifte arbeidsplass må de om stille seg til nye bedriftskulturer,

samtidig som de bygger et viktig

nettverk for fram tiden.

 

Programledelsen i Kom Trainee består av Linda

Kristin Offenberg og Yngve Kruse. De er bindeleddet

mellom partnerbedriftene og traineene. Arbeidsoppgavene er å

ivareta behovene til begge parter, samt utvikle fagprogram og

aktivitetskalender for traineene. Både Linda og Yngve har et

brennende engasjement for å tilføre kompetanse

til regionen.

 

Spennende jobber

Siden starten har Kom Trainee ansatt 48 traineer.

Kompetansespredningen er stor, med blant annet

ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, kunsthistorikere,

samt medie og markedsføringsfag. Mange

av bedriftene har til bydd traineene fast jobb etter

det toårige traineeløpet. Flere av bedriftene

har opprettet helt nye stillinger, etter å ha oppdaget behov

for ny kompetanse.

 

Ringvirkninger

Over 70 prosent har valgt å bo sette seg i regionen

etter å ha fullført det toårige traineeløpet. Med

spennen de stillinger er de godt synlige i lokalsamfunnet.

Traineene har satt mange spor. I tillegg til

viktige roller i næringslivet, har de gjort mye for

regionen. Blant annet med utforming av Kristiansunds

eget dynamiske Hollywoodskilt,

reklamefilm for Kristiansund, og sist men ikke minst,

arrangement av en årlig karrieredag – Nettverksdagen.

Ved å opprette en møteplass som engasjerer

både bedrifter og studenter, har det resultert i

direkte ansettelser, ferie jobb og oppgaveskriving

for bedrifter.

 

Fagprogram og coaching

Også sosialt har traineene bidratt til positiv verdiskaping

i Kristiansund. Flere møtepunkter etter

klokken 16:00 står i fokus. Arena er en interesseorgasasjon

for unge arbeidstakere og studenter

som arrangerer aktiviteter som fredagspils, hytteturer,

kanonballturneringer, frisbeegolf, pub til pub-runder

og mer. Med en pakke som inneholder

både gode vilkår på jobb, men også har et sterkt

sosialt bånd, er det lett å rekruttere nye til regionen.

Kristiansund og omegn er en flott plass å

starte karrieren. Regionen er stor nok til at du kan

få spennende arbeidsoppgaver hos et mangfold av

ulike bedrifter, samtidig som det er lite nok til å

være synlig i næringslivet tidlig i yrkes karrieren.

 

Hege Kristin Hovde

tekst og foto