Jons "organiserte udyr" i Skretting

Sivilingeniøren Jon får prøve sine kreative evner i investeringsavdelinga.

Da jeg begynte å jobbe i Investeringsavdelingen i Skretting, ble jeg kastet rett inn i et prosjektadministrasjonsprosjekt som skal tilrettelegge for fremtidige investeringsprosjekter. Tanken var å etablere et såkalt prosjekthotell, og her har jeg vært med å definere hva avdelingen faktisk har behov for med en fullverdig stemme. I tillegg var det et ønske om at jeg skulle utarbeide en sjekkliste til bruk for prosjektlederne. 

Dere lurer sikkert på om det er veldig utfordrende å plutselig skulle ta del i et omfattende prosjekt i et veletablert miljø? Joda, så klart er det utfordrende med nye og store problemstillinger, men når man får være med å bygge idéen videre og bidra i alle stegene til et ferdig produkt, er det en eksepsjonelt god mulighet for å få utløp for kreativitet, noe som bidrar til egen utvikling. 

Jon-tillegg-11Hentet fra: www.optimum7.com

 Jeg må ærlig innrømme at jeg har en helt ulik tilnærming og innfallsvinkel til hvordan dette skulle nøstes opp og løses enn de gamle ringrevene. Når jeg faktisk har forskjellig tankegang, og viser og forklarer en type løsning av en oppgave jeg har gjort, er det alltid blandede reaksjoner. Noen syns den er veldig ulik fra det de hadde forestilt seg med en interessant tilnærming, mens andre utbryter at den er kjempebra! Responsen er uansett alltid god! Gjennom utprøvelser, samarbeid og diskusjon, blir de levende løsningene av det jeg har utviklet kontinuerlig optimalisert og viktige verktøy fremover for investeringsavdelingen.

I starten av jobben min i Skretting fikk jeg servert en «smørbrødliste» av dokumenter, lover og rutiner som prosjektlederne bruker i investeringsprosjekter. Denne ville de jeg skulle utarbeide til en sjekkliste med en nærmest ønskeliste av funksjonaliteter. Ved å starte med utvikling av eksempler av de ulike ønskene, landet jeg til slutt på en versjon som var tilpasset de behovene prosjektteamet uttrykte. I starten virket dette som et udyr, men etter å ha satt meg inn i innholdet og fått et overblikk, ble det organisert etter tema i hver prosjektfase og udyret ble temmet.

Jon-tillegg-21Hentet fra: www.shmoop.com

Senest i dag fikk jeg være med fra første steget på å teste sjekklisten min og innholdet ut i et lokalt prosjekt. Prosjektlederen mente dette var et fantastisk produkt og at dette tiltaket kommer til å bli til stor hjelp! Jeg har allerede vært med på noen SHA-runder og sett enkelte av rutinene med tilhørende dokumenter, og fremover skal jeg være med på flere inspeksjonsrunder for å se, lære og tilpasse hvordan mitt organiserte udyr skal brukes. Dette er veldig lærerikt for en ung nyutdannet!

Jon-21

 

Hentet fra: http://www.optimum7.com/internet-marketing/seo/why-is-seo-a-continuous-process.html
Hentet fra: http://www.shmoop.com/points-vectors-functions/