Internasjonalisering, koordinering, og markedsføring i Møre og Romsdal fylkeskommune

Sunniva med sine kollegaer

Sunniva har nå arbeidet snart 4 måneder hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette er den første av hennes tre moduler der.

Så langt i traineeløpet har jeg fått utfordret meg selv i flere ulike situasjoner, og utviklet meg både faglig og personlig i mye større grad enn jeg hadde forventet. Med kontor både på fylkeshuset i Molde og i administrasjonen på Kristiansund vgs. har jeg den siste tiden fått innblikk i ikke bare en - men to store og viktige arbeidsplasser i Møre og Romsdal, noe som har vært både utfordrende og spennende, og som har bidratt til en svært variert modul så langt. 

 

Internasjonal kartlegging 

Som hovedprosjekt i utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, har jeg i høst arbeidet med et kartleggingsarbeid for internasjonalisering ved de videregående skolene i fylket. Kartleggingen har bestått av innhenting av både kvalitativ og kvantitativ informasjon, og resultatene fra kartleggingen er sammenfattet i en rapport som jeg nå holder på å ferdigstille. Rapporten skal etter planen publiseres på fylkeskommunens nettsider, og vil bli brukt av fylkeskommunen til saker vedrørende internasjonalisering i fylket. Jeg skal også presentere resultatene fra kartleggingen for alle skolene i fylket på et erfaringsseminar en gang på nyåret.


Markedsføring av Fagskolen i Kristiansund

Stand på produktivitetskonferansenI forbindelse med markedsføring av Fagskolen i Kristiansund gjorde jeg tidlig i traineeløpet en kartlegging av skolens tidligere markedstiltak, for så å utarbeide en ny markedsplan for skolen. Jeg har de siste månedene arbeidet med gjennomføringen av de ulike punktene som jeg satte opp i markedsplanen. Dette innebærer at jeg blant annet  administrerer fagskolens nettside og  sosiale medier, skriver nyhetsartikler og gjennomfører student- og bedriftsintervju, arbeider med design- og bestillinger av markedsmateriell, og deltar på utdanningsmesser og konferanser, for å nevne noe. I januar skal vi blant annet gjennomføre en markedskampanje i samarbeid med Medier og Kommunikasjonslinjen på Kristiansund videregående skole, så det blir veldig spennende.

 

Forskrift for Fagskolen i Møre og Romsdal

Jeg har også arbeidet som prosjektleder for utarbeiding av “forskrift om opptak og eksamen for Fagskolen i Møre og Romsdal”. I forbindelse med dette, var jeg først på seminar i Oslo i regi av NOKUT, der tema var endringer i fagskoleloven og krav til forskrift for alle fagskolene i Norge. Dette var min første “ordentlige” jobbreise på egenhånd, og bare dèt var jo lærerikt i seg selv. Prosjektgruppen for utarbeiding av forskrift består av representanter fra fylkeskommunen og representanter fra begge de to fagskolene i fylket. Jeg synes særlig at det har vært lærerikt å arbeide sammen på tvers av arbeidssted og stilling, og det har vært en god dialog gjennom hele prosjektet så langt. Det har også vært gøy å få bruke litt mer av den juridiske delen av utdanningen min. Det endelige utkastet til forskriften ble nå nylig sendt på høring, og vil etter eventuelle innspill, godkjenning, og vedtak av styret sendes inn til lovdata for publisering i Norsk lovtidend.

 

Planlegging av nye fagskolestudium

Sunniva på kontoret sittJeg har også arbeidet med litt forskjellig i forhold til planlegging av nye studium ved skolen innenfor havromsteknologi og marin bioprosess. I forbindelse med planleggingen av havromsteknologi, har jeg hjulpet prosjektleder med research i forhold til sysselsetting og omsetning innenfor de ulike næringene som vil inngå i de ulike fordypningene av studiet, samt sett litt på muligheter for finansiering av utstyr til studiet. For marin bioprosess har jeg hovedsakelig vært involvert i forhold til det som har med markedsføringen av det planlagte studiet å gjøre, men jeg har også fått tatt del i diskusjonen rundt selve studiet, og har vært den som har hatt dialogen med NOKUT i forhold til navneendring og andre vesentlige endringer i studieplanen. Nylig ble jeg også med i en prosjektgruppe for utvikling av studietilbud innenfor helsefag ved skolen. Dette er et samarbeid med blant annet Kristiansund kommune, som ser et klart behov for flere videreutdanninger for helsefagarbeidere i regionen. Dette virker svært spennende, og jeg ser frem til det videre arbeidet med dette i tiden som kommer.   

 

Internasjonal koordinering ved Kristiansund videregående skole

Jeg har i tillegg ganske nylig begynt å arbeide med koordinering av internasjonale prosjekt ved Kristiansund vgs. Hovedoppgaven min blir her å utarbeide skolens ERASMUS+ søknad om mobilitetsstøtte for internasjonale prosjekt. I forbindelse med dette har jeg også arbeidet litt med internasjonal strategi for skolen, og har gjennomført intervju av kandidater for et internasjonalt prosjekt som skolen skal gjennomføre i Tyskland til våren. Dette har så langt vært svært lærerikt.

 

Alt i alt har jeg hatt noen utrolig spennende og varierte måneder som trainee så langt, og jeg ser fram til tiden videre i Kom Trainee!