Fra stort til enormt

Jon Shell

Jon har nylig skiftet modul og jobber nå for sin nye arbeidsgiver: enorme Shell!

Den andre modulen min i KOM Trainee er i kjemiavdelingen i Shell drift på Råket i Kristiansund, der hovedvirksomheten er rettet mot gassfeltene Ormen Lange og Draugen. Gassen fra Ormen Lange-feltet blir tørket, renset og komprimert på det landbaserte anlegget på Nyhamna i Aukra, før den blir transportert til England. Her produseres det så mye som en tredjedel av engelskmennene sitt gassforbruk. Dette er MYE gass, så det er flaks vi ikke produserer flatulens!

Når gassen blir transportert til land tilsettes den frostvæske for å unngå at rørene plugges tette, og siden hvert gassfelt er unikt, oppstår det ulike utfordringer i hvert enkelt felt. Min oppgave omhandler partikkelproblematikk i frostvæsken, hvor jeg skal planlegge og utføre eksperimenter for kartlegging av påvirkende faktorer.

 Jon shell væske

Jeg har hovedbase i Kristiansund, men skal også jobbe eksperimentelt på det helproffe laboratoriet på Nyhamna. Her blir jeg akkompagnert av hyggelige laboranter som syns det er gøy at jeg blir helt skjelven når de forteller hva labutstyret koster. Det gjelder altså ikke å være for klumsete!

Mitt første møte med anlegget var på dag nummer tre. Fra Kristiansund går det egen buss til anlegget og på lang avstand så jeg at det var ganske stort, sant nok det. Med bakgrunn fra forrige modul på Skretting og en forestilling om at fabrikken på Averøya var stor, er det eneste beskrivende ordet jeg har etter en sykkeltur inne på anlegget at det er ENORMT! At et anlegg er så stort at man må sykle for å forflytte seg fordi det blir for langt å gå, og det i tillegg kjører en egen shuttle-buss rundt og rundt slik at folk kan hoppe på og av, er ingen vanlig kost for en traust halling.

Etter å ha blitt vist gjennom en brøkdel av anlegget i løpet av den første halvdelen av dagen, skjønte jeg ganske fort at det ikke er like enkelt å flytte en installasjon som f.eks. en kjøler i virkeligheten som på flytskjemaet. For meg har en kjøler alltid vært den lille klossen med nedovergående sikksakkpil, og når det viser seg at dette egentlig er en kjempeinstallasjon som er over 10 m høy kan man ikke annet enn å tilte hodet bakover og tenke: «WOW! Hello there, klossen!».

 Hjelm Jon shell

Som ny må man som vanlig ta en haug med kurs for å få tilgang til anlegget, og der i blant det viktigste av dem alle: nemlig HMS-kurset. Dette kurset var logisk nok på Nyhamna og startet såpass tidlig på morgenen at jeg måtte sove over på campusen av brakkerigger. Dette er på sett og vis en egen liten landsby hvor de som arbeider på anlegget blir stuet sammen som sild i tønne. Men så lenge alle får hvert sitt rom på 6 kvm, kan det vel sies at vi får mer for gull enn havets sølv.

I perioden jeg tok HMS-kurset var det vedlikeholdsstans av anlegget og det var innleid 1500 arbeidere. Når så mange er involvert på hvert skift er det viktig at arbeidet blir utført på en trygg måte, og ingen ting forårsaker høyere sikkerhet enn å gå god og mett på jobb. Dette betyr at det var åpen matservering døgnet rundt, noe som er spesielt bra hvis man tilfeeeldigvis våker opp midt på natta og har enorme abstinenser etter sjokoladepudding! 

-Jon