Fra fiskefôr til fiskeoppdrett

Sirisiri

Siri har nå skiftet modulbedrift, og har startet hos sin andre og siste bedrift, nemlig Lerøy!

For en måned siden var min traineeperiode i Skretting over, og nye oppgaver i Lerøy Midt ventet. Etter et år med fiskefôrproduksjon gledet jeg meg til å se hvordan det var på «den andre siden», fiskeoppdrettsiden.

Allerede første uke i Lerøy ble det besøk ut til to ulike settefisklokaliteter. Blant annet til Belsvik, et av verdens største settefiskanlegg. Her fikk jeg se fasene fisken går gjennom før de kan settes ut i sjøen, hvordan de klekkes fra rogn og vokser videre til smolt. Det var spennende å se hvordan fisken vokser og forandrer seg, men også hvordan et slikt anlegg fungerer. I tillegg har jeg vært ute på en fiskemerd, for å se hvordan oppdrett av laks ute i sjøen foregår. Jeg fikk sett både laks og rensefisk, hvordan et oppdrettsanlegg drives og lært mye nytt om fiskeoppdrett. Spennende!

Mine oppgaver i Lerøy Midt vil gå ut på å samle data og sette opp statistikk over ulike problemstillinger. Dette for å skaffe nok informasjon til å kunne ta gode beslutninger og forhåpentligvis optimalisere driften. For tiden ser jeg på sammenhenger mellom ulike typer rogn og hvor bra de klarer seg i settefiskanleggene og ute i sjøen.

Jeg gleder meg til å se hvordan fortsettelsen blir!

 

-Siri

Siri