Asle jobber med innovasjon og forretningsutvikling hos Knudtzonsenteret

I starten av sin tredje og siste modul ser Asle tilbake på tiden som trainee i de ulike bedriftene. Les hvordan han har hatt det her

Jeg er nå inne i min siste modul i min tredje bedrift i det som har vært et utrolig spennende traineeløp. Jeg er sikker på at min hverdag på Knudtzonsenteret kommer til å være like variert som forretningsidéene vi hjelper til å utvikle.

Knudtzonsenteret er en såkalt industriinkubator, noe som betyr at man bistår gründere og bedrifter med nyskapingsprosjekter innenfor industrien i Kristiansundsregionen. Enkelt fortalt er man et slags lokalt «Innovasjon Norge», med støtte fra det offentlige og det private næringslivet. Vi er to stykker som samarbeider godt og det er moro å gå på jobb. På Knudtzonsenteret får jeg praktisk anvendelse av min utdannelse som siviløkonom med spesialisering innen markedsføring. Noen av oppgavene jeg er forespeilet å hjelpe til med er forretningsplaner, markedssjekk av forretningsidé, strategiarbeid, profilering, avholde kurs, arrangere 10-års jubileumsarrangement og være med på en rekke møter med gründere og bistå med det de måtte behøve. Jeg er sikker på at jeg kommer til å møte mange interessante folk på min vei før jeg omsider takker av som trainee etter to fantastiske år. Siden dette årsskiftet samtidig markerer starten på slutten, vil jeg benytte anledningen til å ta en titt i minnealbumet.

I min første modul hos Kristiansund kommune ble jeg gitt mye ansvar som en av to som innførte og ledet e-handelsprosjektet til Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. Dette innebar blant annet noe reising og «innsalg» av en elektronisk innkjøpsløsning for ansatte i de ulike kommunene på Nordmøre. I tillegg stod driften og utviklingen av selve verktøyet sentralt, og jeg jobbet opp mot både leverandørene og sluttbrukerne.

Hos GC Rieber Oils gikk jeg inn i en typisk «spesialistrolle» der jeg utviklet flere verktøy i Excel som skal assistere bedriften i prognosearbeidet. Her jobbet jeg tett opp mot økonomisjefen i tillegg til at jeg satt i markedsavdelingen og fikk innblikk i hvordan en høyteknologisk eksportbedrift ble driftet. Omega 3-bransjen er veldig internasjonal og konkurransen er beinhard.

Jeg føler meg utrolig privilegert over alt jeg har fått gjort, sett og lært på relativt kort tid. I tillegg til mine egne inntrykk og gjøremål i bedrift er det ikke minst de felles opplevelsene sammen med andre traineer som jeg ser tilbake på med et stort glis om munnen. Alle kurs, turer, Nettverksdags-møter, Tahitifestivalmøter og profileringsdager vi har deltatt på sammen. Og alle andre venner og flotte folk i Kristiansund man har lært seg å kjenne underveis.  

Jeg gleder meg til fortsettelsen.