Vestbase

Vestbase

”Norges Triveligste Base” er en næringspark og hovedknutepunkt for olje og gassindustrien i Midt-Norge. Vestbase AS forvalter og utvikler denne næringsparken i tillegg til å tilby operative tjenester som logistikk, lagerhold og tekniske tjenester.

Trainee hos oss 

Vi har hatt mange traineer som har gjennomført sine løp hos oss, i tillegg til at vi har kontrahert flere av av dem. Så langt har vi hatt en god blanding av ulike fagretninger, som eksempelvis logistikk, økonomi, HR, statsvitenskap, markedskommunikasjon for å nevne noe. Vi er først og fremst ute etter de rette mennesketypene om kan bidra til å løfte oss fremover, uansett faglig bakgrunn.

Vår erfaring med å ha traineer i bedriften har vært veldig positiv. Traineene har satt varige, positive spor, og de har bidratt til å utvikle oss innenfor mange viktige områder.

Vi ønsker å kunne fortsette å benytte høyt kvalifiserte og motivert traineer i fremtiden. Vår virksomhet er fortsatt inne i en vekstfase med mange positive utfordringer som vi ønsker å løse i fellesskap med nysgjerrige og ambisiøse traineer.

Besøk Vestbase på http://vestbase.com/

Vestbase og våre traineer