Tidens Krav

Tidens Krav

Tidens Krav er Nordmøres ledende dagsavis. I tillegg til papirutgaven, som kommer seks dager i uken, leverer Tidens Krav nyheter via nett, mobil, TKTV og Radio Kristiansund. Tidens Krav dekker alle nordmørskommunene hver dag.

Trainee hos oss

Vi bruker traineer til å ta inn nødvendig kompetanse for å løse oppgaver som det er vanskelig å få prioritert innenfor daglig drift. Da snakker vi om større oppgaver som det er viktig å få gjennomført, og som kan løsest innenfor det tidsrommet og i det omfanget som bruk av traineen muliggjør.

En trainee fyller ikke en ordinær driftsstilling, noe som gir en unik mulighet til å få gjort større og viktige oppgaver med den ressursinnsatsen som egentlig kreves, men som man i hverdagen ikke har anledning til å sette av.

Besøk Tidens Krav på http://www.tk.no

Tidens Krav og våre traineer