Statoil

Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med hovedtyngden av virksomheten rettet mot norsk sokkel. Statoil i Midt-Norge er etablert med forskning i Trondheim og driftsorganisasjoner i Kristiansund og Stjørdal, med forsyningsbase i Kristiansund.

Statoil Forsyningsbase i Kristiansund har som målsetting å drive en sikker, effektiv og miljøbevisst logistikk som forsyner produksjonsplattformer med utstyr og bulkprodukter. Vi driver også baselogistikk for Statoils undervannsteknologi (TNE/IMR), samt koordinerer mobilisering og demobilisering av ankerhåndteringsfartøy. Tjenestene tilbys innenfor: 

  • terminal logistikk
  • tekniske tjenester
  • driftslogistikk

Hvorfor Kom Trainee? 

Statoil ønsker å bidra til at regionen tilføres ny og spennende kompetanse, da vi på kort og lang sikt er avhengig av dette for at regionen skal lykkes i å utvikle seg og være konkurransedyktig. Vi mener at Kom Trainee gjør det mulig for nyutdannede å få et innblikk i mangfoldet i vår region.

Trainee hos oss

Statoil er en viktig næringsaktør i regionen, og traineen vil få et innblikk i Statoil sin virksomhet. Kandidaten vil få konkrete og spennende oppgaver i et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Hittil har Statoil hatt flere traineer med ulik kompetanse, innen blant annet økonomi, tverrfaglige kulturstudier, petroleumslogistikk, helse, miljø og sikkerhet, samt statsvitenskap. Traineene jobber ved kontoret i Vikangården på Vestbase.

Besøk Statoil på http://www.statoil.com

Statoil og våre traineer