Sparebank1 Nordvest

Sparebank1 Nordvest

SpareBank 1 Nordvest er regionens største selvstendige bank med hovedkontor i Kristiansund. Banken har lagt en offensiv strategi både i person- og bedriftsmarkedet som legger føringer for utfordrende arbeidsoppgaver og utviklingsprosjekter. Vi er i sterk vekst og har satt ekspansive mål for videre utvikling i årene framover.

Trainee hos oss

SpareBank 1 Nordvest har siden Kom Trainees oppstart i 2006 hatt flere traineer hos seg. Traineene har hatt følgende utdanningsbakgrunn:

  • Master i pedagogikk med fordypning i rådgivning
  • Siviløkonom med spesialisering i entreprenørskap og forretningsutvikling
  • Grunnfag i arkeologi og master i kunsthistorie
  • Master i fiskerifag med spesialisering i markedsføring
  • Master i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i kommunikasjon med major i journalistikk og MA of professional communication in screen studies
  • Siviløkonom med spesialisering innen økonomisk styring og International Management (CEMS)
  • Bachelor i sosialantropologi og samfunnsøkonomi og Master i tverrfaglige kulturstudier med spesialisering i teknologi, kunnskap og samfunn  
  • Bachelor i eksportmarkedsføring

Våre traineer har løst sine arbeidsoppgaver med ny kompetanse og sterke faglige bidrag. De har vært en god ressurs for vår bedrift gjennom å vise åpenhet, pågangsmot og nysgjerrighet. Alle har raskt bidratt i det sosiale fellesskapet og blitt gode kolleger.

Besøk Sparebank1 Nordvest på http://www.snv.no/

Sparebank1 Nordvest og våre traineer