Skretting

Skretting

En verdensledende produsent av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Skretting er et viktig ledd i verdikjeden fra fôr til matfat, og våre tre fôrfabrikker sørger for sikker levering av kvalitetsfôr ut i markedet. Innovasjon og teknologisk kompetanse bidrar til at vi alltid ligger i forkant av utviklingen. Vår misjon «Feeding the future».

Trainee hos oss

Gjennom Kom Trainee ønsker vi å få tilgang på personer med god og riktig kompetanse som kan være med på å sikre Skrettings posisjon som markedsleder i Norge, og drive Skretting fremover også i fremtiden.

Skretting har behov for traineer fra flere ulike fagområder. En trainee hos Skretting kan for eksempel jobbe med selve fôrproduksjonen, ved å samle inn og analysere data for å optimalisere prosessene, jobbe med prosjektarbeid for investeringer og økonomi, eller med oppgaver innenfor HMS, med oppfølging av prosedyrer og regelverk, kompetansekartlegging og oppfølging, opplæring og sykefraværsoppfølging.

Besøk Skretting på http://www.skretting.com

Skretting og våre traineer